Framtidssäkra barncancervården

Debatt

Den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård håller världsklass och tack vare framsteg inom forskningen överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Personalen fattar ständigt livsviktiga beslut. Den avancerade vården kräver ökad personaltäthet, men antalet sjuksköterskor på de barnonkologiska avdelningarna har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen. Långt ifrån alla har utbildning i barnonkologi.

Bristen på vårdpersonal, specialister och kuratorer inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Därför välkomnar vi att sju av åtta riksdagspartier vid ett möte i Almedalen i juli ställde sig bakom ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område. Det är angeläget att det löftet blir verklighet. Barncancerfonden uppmanar ansvariga politiker i Region Skåne att förverkliga satsningen och nogsamt fördela budgeten där den behövs som bäst.

Barncancerfonden har nyligen undersökt läget på landets sex barncancercentrum. Vid barncancercentrum i Lund, dit barn med cancer från hela södra Sverige kommer för vård och behandling, saknas idag åtta heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla alla vårdplatser öppna och samtidigt ge sjuksköterskorna en god arbetsmiljö med möjlighet att avsätta tid till forskning och utveckling.

Inom de närmaste fem åren kommer det dessutom att saknas sex heltidsanställda barnonkologer i Lund. Skåne står inte ensamma inför den utmaningen, hela den svenska barncancervården står under den kommande tioårsperioden inför ett generationsskifte. Det tar i snitt åtta år för en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog. Fler ST-tjänster inom barnonkologi kan bidra till att framtidssäkra barncancervården.

Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en mer långtgående risk: att vi inte kan utveckla bättre behandlingar som botar fler, och samtidigt har färre biverkningar. I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av den rådande personalbristen.

För att ge alla barn med cancer den omvårdnad de behöver och för att framtidssäkra svensk barncancervård måste de satsningar som riksdagspartierna nu visat sig villiga att göra bli verklighet. Ansvariga politiker i Region Skåne måste ge förutsättningar för barncancervården i södra Sverige att:

1. Förstärka personaltätheten för sjuksköterskor och införa fler ST-tjänster inom barnonkologi så att barn med cancer och deras familjer kan känna trygghet och inte behöver flytta till andra avdelningar eller sjukhus och träffa ny personal som inte känner till deras historia och diagnos.

2. Förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön så att personalen trivs, orkar med sina uppgifter och vill stanna inom den högspecialiserade barncancervården istället för att gå till bättre betalda jobb med mer regelbunden arbetstid.

3. Ge tid till fortbildning och forskning, för såväl läkare som sjuksköterskor
så att, på sikt. alla barn som drabbas kan överleva cancern.

4. Ge ett psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer så att barn med cancer och deras familjer får möjlighet att träffa kurator och psykolog. Idag är stödet otillräckligt. Många drabbade föräldrar vittnar om att de inte erbjudits något stöd alls, och att förväntningarna från samhälle och arbetsgivare är att allt ska återgå till det normala så snart den mest intensiva behandlingsperioden är över.

5. Stärka viktiga kringfunktionerna för barn med cancer för att barncancervården ska fungera krävs att övrig barnsjukvård också fungerar. Idag drabbas cancersjuka barn svårt av bristen på barnintensivvårdsplatser, köer till magnetkameraundersökningar samt plats- och personalbrist inom andra delar av barnsjukvården.

Personalen gör redan fantastiska insatser – det är dags att ge dem förutsättningar att göra det ännu bättre. Vi är säkra på att om dessa åtgärder prioriteras kommer vi inom en snar framtid att se en tydlig förbättring av barncancervården för såväl drabbade barn och deras familjer som för personalen.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev