Samverkan ger småpartier plats

STAFFANSTORP I förra veckan avslöjades att Centerpartiet ingår valteknisk samverkan med de rödgröna partierna i Staffanstorp.

Överenskommelsen ger MP och C insyn och möjlighet att vara med och påverka politiken. Det innebär inte någon politisk uppgörelse utan handlar om platser i nämnder och styrelser.

Av egen politisk kraft får vare sig MP, C eller V någon ledamot i kommunstyrelsen, nämnderna eller bolagsstyrelser. S får av egen kraft tre ledamöter och tre ersättare i kommunstyrelsen, tre likaså i varje nämnd.
Genom valteknisk samverkan mellan S, MP, C och V erhålls ytterligare ett mandat vid elvamannanämnder och två mandat i kommunstyrelsen. Det bygger på att åtminstone Centerpartiet och Miljöpartiet finns i valsamverkan. Vänsterpartiet förstärker detta men påverkar inte mandatfördelningen.

Genom överenskommelsen avstår S från anspråk på att besätta vare sig ordinarie eller ersättarplatserna som samverkan ger i elva- och 13-mannanämnderna. De platserna går i första hand till MP och C samt enstaka platser till V. Exakt hur och i vilka nämnder de olika partierna tar plats blir inte klart förrän senare.

Moderaterna och Kristdemokraterna var först ut med att meddela att de ska ingå valteknisk samverkan kommande mandatperiod. Därmed blev det tydligt att Staffanstorp kommande fyra år inte kommer styras av en allians. Om så vore hade alla fyra allianspartierna ingått valteknisk samverkan, vilket Yvonne Nilsson (C) sade varit deras förstahandsalternativ.

– Men den vägen var inte framkomlig. Därför ingår vi valteknisk samverkan med de rödgröna för att få insyn och kunna föra fram vår politik, sade hon.

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev