Göran D. Svensson, är kritisk mot flytten.

Baxter bakom skynket

Beskedet att Baxter flyttar produktionen av dialysmaskiner från Lund till Italien p g a att lönerna för produktionspersonal i Italien är avgörande lägre än i Lund väcker undran.
Produktionskostnaden för en sådan produkt torde till ca 80 procent bestå av material, 10 procent av direkt lön och resten av övrigt. Om man antar att de italienska lönerna är hälften av de svenska (vilket i och för sig inte är troligt) så innebär kostnadsbesparingen alltså 5 procent av totalen.
En traditionell dialys består av ca 3 timmars behandling på en klinik 3 gånger i veckan och kräver: 1) Tillgång till en maskin (monitor, stor som en tjock-tv), 2) Ett filter, som ersätter den mänskliga njuren och 3) En uppsättning slangar som transporterar blodet mellan patienten, filtret och maskinen.

Filtret och slangsetet är i princip engångsartiklar. Åtskilliga – men inte alla – leverantörer tillhandahåller samtliga dessa produkter. I regel är monitorerna kompatibla med engångsprodukter från andra fabrikat.
För vårdgivaren är monitorer en investering som sedan utnyttjas intensivt dygnet runt åtskilliga år. Den stora kostnaden är de löpande utgifterna för engångsprodukterna som inköps, används och destrueras i stora mängder. Styckpriserna i SEK till klinik är ungefär: 1) Monitor 125.000, 2) Filter 110, 3) Slangset 40. Därtill kommer c:a 75 SEK för beredning av dialysvätska.
Av ovanstående inses att den mest betydelsefulla ekonomiska komponenten inte är inköpet av maskiner utan priset på engångsprodukterna. Från säljarens håll är det t o m så att man inte sällan skänker bort en maskin för att få kontrakt på engångsprodukter.

Vad har nu hänt backstage hos Baxters HQ i Chicago? Jo, in på scenen träder en räknekunnig figur i form av en kamrer, en revisor eller i värsta fall en konsult och upptäcker att marginalen på maskiner är lägre än på andra delar av sortimentet. Alltså måste den höjas. Det enklaste är då att angripa lönekostnaden genom att flytta produktionen till en annan plats.
Materialet går inte att göra så mycket åt det. Komponenter måste köpas från ett stort antal underleverantörer över hela världen. Så beslutar man alltså att spara några tusenlappar på maskinmonteringen och särar utveckling och produktion geografiskt, vilket oftast blir en dyrköpt erfarenhet om det inte gäller högvolymprodukter för t ex konsumentmarknader. Men dialysmonitorer kommer alltid att vara en lågvolymprodukt som dessutom kräver en omsorgsfullt upprätthållen hygienisk tillverkningsmiljö med uppföljning av restriktioner från skilda länders hälsovårdsmyndigheter och hantering av dessas inspektioner, ständig uppgradering med nya behandlingsvarianter, utbildning av servicepersonal etc. Allt som måste till men som inte berör monteringskostnaden ute i fabriken.

Ovanstående reflexioner är baserade på vad som stått att läsa i pressen om Baxters beslut. Min erfarenhet indikerar att detta är ett typiskt exempel på Management By Bookkeeping, väl lämpat som varnande exempel på en ledarskapskurs. Det kryddas för övrigt även av ett annat navigeringsfel – obeslutsam kryssning mellan procent och cash!

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev