Skolor och förskolor i öster har varit på att utvecklas i en annan riktning än enheterna inne i Lund. Den utvecklingen vill politikerna ändra. ARKIVBILD
- Vi måste hushålla med de resurserna. Det gäller att tänka på vilka behov vi har, säger Monica Molin (S), ordförande i barn- och skolnämnden.

Nämnd tar sats för nya tider

LUND När barn och skolnämnden sammanträdde på tisdagskvällen kom mötet mest att handla om förberedelser för och diskussioner om den stora organisationsförändring som träder i kraft vid årsskiftet. Då ska uppdelningen mellan Lunds stad och ”landsbygden” vara ett minne blott.

– Det var vi i Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna som väckte frågan. Förutsättningarna mellan Lunds stad och de östra kommundelarna drog iväg åt helt olika håll, nästan som om vi var två olika kommuner. Det ska inte vara så. Jag har stöttat förändringsprocessen från början, säger Monica Molin (S), ordförande i barn- och skolnämnden.
Det hela handlar om en ny ledningsorganisation för förskola och skola. Monica Molin påpekar dock att den enskilde läraren, eller ens rektorn, nog inte kommer att märka så mycket av det nya.
Istället för att ha två olika förvaltningar och politisk ledning för stad och omland, blir det en samlad organisation. Förskola och skola separeras.
– Vi får tre skolområden i kommunen och fyra förskoleområden. Alla får var sin del av de östra delarna. Den nya organisationen bygger på likvärdighet. Förutsättningarna för barnen ska vara lika oavsett var i kommunen man bor, säger Monica Molin.
Egentligen skulle förändringen vara genomförd 2016, men den har av olika anledningar dragit ut på tiden. En försening kom sig av att det tog längre tid än beräknat att rekrytera en ny skoldirektör. Processen kom igång på allvar när kommunen hittade Jytte Lindborg, som kom till Lund från Trelleborg.
Hon har i sin tur byggt upp en ny ledningsgrupp med en förskolechef, en skolchef och en HR-ansvarig (som jobbar med personalfrågor).

– Jytte Lindborg har det rätta tänket. Det är uppfräschande med någon som kommer in utifrån och tänker nytt, säger Monica Molin.
Ett led i förändringen är sammanslagningen av de två nämnder som tidigare styrde verksamheten, en för Lunds stad och en för de östra kommundelarna. Detta genomfördes vid årsskiftet 2017/2018. Monica Molin, som tidigare var ordförande för barn- och skolnämnd Lunds stad, fick i uppdrag att leda den nya, sammanslagna nämnden.
– Jag fick det förtroendet och tackade ja eftersom jag har stor erfarenhet av sådana här förändringar, säger Monica Molin.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev