Rikshem vill riva enplansbyggnaden längst bort som går mellan de befintliga byggnaderna. Byggnaden är i ett dåligt skick och här finns bland annat en bassäng som inte används. I stället planeras för ett nytt mindre grönområde och ett 60-tal nya lägenheter på området.

Vill riva och bygga nytt

LIMHAMN Rikshem har planer på att riva både en simbassäng och en aula på Öresundsgården i Limhamn och i stället bygga ett 60-tal nya lägenheter på området.
Inga beslut är fattade än men en ansökan om en detaljplan har lämnats in.

Öresundsgården består i dag av flera olika verksamheter som olika boenden, mödravårdscentral, restaurangskola, förskola och Rikshems Malmökontor. Inom området nära Hyllie kyrkoväg finns även 86 lägenheter.
Nu har Rikshem planer på att utveckla fastigheten för att samtidigt kunna skapa flera lägenheter i Limhamn. Förslaget som lämnats in går ut på att riva en enplansbyggnad som finns mellan två byggnader. Den är i ett dåligt skick och här finns flera ytor som står tomma och inte används, bland annat en simbassäng med omklädningsrum och ett tidigare kafé.
– Efter att Rikshem köpte fastigheten i augusti 2016 har vi kunnat konstatera att dessa delar är i väldigt dåligt skick. Samma sak gäller för en aula som inte heller utnyttjas.
– Utifrån denna bakgrund är vår ambition att riva de delar som i dag inte används för att i stället kunna skapa nya attraktiva bostäder, berättar Frank Sonander som är fastighetschef på Rikshem AB i Malmö.
Förslaget som lämnats in innebär att det på större delen av den yta som man vill riva istället skapas en grönyta.
– Vi vill öka den totala grönytan och skapa en trivsam och öppen miljö där man kan röra sig mellan husen på ett bättre sätt än idag, fortsätter Frank Sonander.

– Vi har ett gott samarbete med befintliga verksamheter och generellt ser vi inte att förslaget påverkar verksamheterna i stor omfattning. Vi kommer att ha en dialog med dem tidigt i processen.
Nära Öresundsgården finns i dag både lägenheter och villor. Rikshems förslag innebär en rejäl förtätning av området.
Två nya punkthus med 4-6 våningar skulle kunna få plats här. Totalt skulle husen kunna innehålla 50-60 lägenheter.
– Vi vill utveckla fastigheten för att göra rum för fler lägenheter i Limhamn. En inlämnad ansökan om ny detaljplan innebär dock inte att något är klart.
– Däremot inleds en process där stadsbyggnadskontoret och Rikshem tillsammans kan undersöka framtida möjligheter, avslutar Frank Sonander.

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...