Valfrihet för äldre kan bli dyr historia

STAFFANSTORP Införande av LOV, lagen om valfrihetssystem, på Magnoliagården blir en dyr affär.
Det hävdar Socialdemokraterna som yrkat på mer pengar till socialnämnden.

Förslaget avslogs vid senaste mötet där S bara fick stöd av Miljöpartiet.
Pia Jönsson (S) är andre vice ordförande i socialnämnden.
– Vi har sagt hela tiden att detta blir fruktansvärt dyrt. Bara för perioden september-december i år kommer det att kosta 5,8 miljoner att införa LOV för Magnoliagårdens 58 lägenheter, säger Pia Jönsson.
– Det är pengar som inte finns budgeterade.

När sen nya LOV-boende står klara 2019 kommer kostnaderna att bli ännu högre, menar hon.
– Vi har 24-25 personer i kö till särskilt boende och Humanas boende ska också in i LOV. Vi i S krävde att få se en ekonomisk beräkning för hur detta ska betalas men även det röstades ner.
– Nu vet vi inte vad kalaset kommer att kosta och de styrande politikerna spelar inte med öppna kort så att hela nämnden får se.

Liliana Lindström (M) är socialnämndens ordförande och svarar så här på frågan om hur införandet av LOV ska finansieras:
– Staffanstorp har tidigare legat lågt i ersättningarna till äldreomsorgen. Vi sa i valet att vi ville satsa på våra äldre och detta är en del i vår satsning och givetvis kostar det.
– Äldreomsorgen är en kärnverksamhet och satsningen är därför prioriterad och långsiktig.
– Vi satsade på äldreomsorgen redan i budget 2018 och har sagt i valrörelsen att äldre är en prioriterad grupp.
Mer om finansieringen avslöjar inte Liliana Lindström (M) utan hänvisar till att man befinner sig mitt i budgetarbetet för 2019 och att svar kommer senare.
Magnoliagården är först ut att ingå i LOV från 1 september i år. Och enligt Pia Jönsson blir det stora omställningskostnader.
– Inte bara på grund av demografi utan genom kostnadsökning med schablonersättning för lokalkostnad för de lokalytor som inte täcks av hyrorna från de boende. Schablonersättningen blir 200 kronor per boende och vårddygn vilket är en ökning med 100 kronor per boende och vårddygn för de nya lokalerna.

– Sen tillkommer en ökad kostnad för kvalitetsökning med fem procent. Införande av LOV medför också omställningskostnader samt kostnader för nuvarande lokaler. Dessutom krävs kvalitetsarbete och uppföljningar för att kontrollera följsamheten av ackrediteringsvillkoren för den verksamhet som utförs enligt LOV.
– Det tar tid och kostar pengar för personalresurser, säger Pia Jönsson.
– Vi har redan sett hur svårt det är att kontrollera och följa upp när det gäller utförare enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, där vi fått mycket låga omdömen vad gäller just äldreomsorgen.

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...