Träden vid Banvallsvägen som enligt Lennart Helgesson utan problem skulle ha kunnat flyttas till nya Hjärups park. FOTO: LENNART HELGESSON

Förslag om trädflytt fick nej i nämnd

HJÄRUP Medborgarförslaget om att flytta träd från Hjärups station till den nya parken vid Uppåkraskolan fick nej i tekniska nämnden.

– Tråkigt, tycker förslagsställaren Lennart Helgesson i Hjärup.

Träden som han föreslog skulle flyttas står direkt öster om Hjärups station invid Banvallsvägen. Trädslaget är bland annat lönn.
Redan i juni år föreslog Lennart Helgesson att träden skulle flyttas till Hjärups nya park.
Ärendet hamnade på tekniska nämndens bord där beslut togs vid senaste sammanträdet.
Nämnden beslöt avvisa medborgarförslaget med motiveringen att det skulle äventyra tidplanen för utbyggnaden till fyra spår.
– Rent praktiskt kan träden flyttas men då till en relativt hög kostnad och med risk att tidplanen för fyrspårsutbyggnaden skulle påverkas, menade nämnden som avvisar förslaget men understryker att det finns behov av fler träd i Hjärups park och att plantering ska ske när parkprojektet går vidare.

Lennart Helgesson tror inte trädflytt hade påverkat fyrspårsutbyggnaden.
– Jag har 40 års erfarenhet av stora infrastrukturprojekt från bland annat Trafikverket, Vattenfall och Eon och vet vad som är möjligt om man vill.
– Hur man flyttar träd lärde jag mig för många år sedan av professor Erik Skärbäck, vid Landskapsplanering SLU Alnarp.
– Då gällde det flytt av allén vid väg 103 vid Prästberga, Lomma-Lund. Resultatet är helt fantastiskt. Alla träd klarade sig och är idag ståtliga, säger Lennart Helgesson.

Han beklagar att kommunen inte nappade på hans flyttförslag så att de uppväxta träden skulle kunna bidra till att snabbt få en ”färdig” park i Hjärup.

Dagens fråga

Såg du VM-matchen Sverige mot Kanada?

Loading ... Loading ...