Bibliotekshus på samråd

HARLÖSA

Det kommunala fastighetsbolaget Ebo vill ha en ny detaljplan för den gamla stationsbyggnaden i Harlösa, där biblioteket är inrymt på bottenplanet. Skälet är att man genom en planändring skulle kunna söka permanent bygglov för lägenheterna i biblioteksbyggnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut detaljplanen på samråd.
I samband med att Ebo lämnade in sin begäran om planbesked lämnade man också in en ansökan om tillfälligt bygglov till miljö- och samhällsbyggnaden.
Försvarsmakten var negativa och överklagade senare nämndens beslut till länsstyrelsen, som 2017 upphävde beslutet. Nu ligger ärendet hos regeringen.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

Loading ... Loading ...