Bibliotekshus på samråd

HARLÖSA

Det kommunala fastighetsbolaget Ebo vill ha en ny detaljplan för den gamla stationsbyggnaden i Harlösa, där biblioteket är inrymt på bottenplanet. Skälet är att man genom en planändring skulle kunna söka permanent bygglov för lägenheterna i biblioteksbyggnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut detaljplanen på samråd.
I samband med att Ebo lämnade in sin begäran om planbesked lämnade man också in en ansökan om tillfälligt bygglov till miljö- och samhällsbyggnaden.
Försvarsmakten var negativa och överklagade senare nämndens beslut till länsstyrelsen, som 2017 upphävde beslutet. Nu ligger ärendet hos regeringen.

Dagens fråga

Odlar du grönsaker eller örter hemma?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev