Sverige bör stå upp för OS i Stockholm

Stockholm vill arrangera Vinter-OS år 2026. Staden har valts ut tillsammans med Milano och Calgary, två ungefär jämnstora städer. Ingen av städerna känns på förhand given som arrangörsstad, därför bör Stockholms chanser anses som rimligt goda.
Ett problem för Stockholm är att många av grenarna som är starkt beroende av vinterförhållanden utomhus – t.ex de alpina grenarna måste arrangeras långt borta från huvudstaden. Men det har också gällt i andra länder där OS arrangerats.’
Om man tycker att OS är ett angeläget idrottsarrangemang är det naturligt att även vi i Sverige vill arrangera. Vi kan inte gärna gilla OS men anse att det bara är andra länder som skall ta på sig uppgiften som OS-arrangör med de ekonomiska risker det kan innebära.
Tyvärr tycks det som så ofta bli politisk oenighet kring ett så stort beslut som ett OS-arrangemang i Stockholm innebär. Endast Socialdemokraterna är tydligt positiva av partierna i Stockholms stadshus. Andra partier tycks mera besjälade av Jantelagen och tvekar inför att ta på sig ansvaret för att arrangera OS. Avgörande blir om regering och riksdag i det osäkra politiska läget kan enas om att ekonomiskt backa upp ett OS. Sker inte det så lär Sverige aldrig bli OS-arrangör. Och då borde vi dra slutsatsen att också avstå från att deltaga i Olympiska spel och åka snålskjuts på andra länders uppoffringar.

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...