Lantmäteriet – Lagfartssammanträde

Lagfartssammanträde hålls för att utreda äganderätten till fastigheten. Lagfart kan komma att meddelas med stöd av vad som..

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev