Sverige borde aldrig skickat militär till Afghanistan.

Inte vårt krig

Det var ett ödesdigert beslut när president George W Bush efter 11 september 2001 valde att inte bara från luften angripa Al Qaida och Talibanerna i Afghanistan utan att också ockupera landet. USA och dess allierade hade inget lärt av det blodiga Vietnamkriget, där den viktigaste lärdomen borde ha varit att ett folk självt måste befria sig från tyranni.
Nu har Afghanistankriget varat i 17 års tid och är därmed det längsta kriget i USA:s historia. Idag är det dessutom den blodigaste konflikten, värre än inbördeskriget i Syrien.
Omvärldens inblandning i Afghanistan kan inte beskrivas som annat än dårskap även om USA hade legitima skäl att angripa Al Qaida och Talibanregimen som gett Usama bin Ladin och hans anhang skydd i de afghanska bergen.
Vi vet idag med blodig säkerhet att det inte går att besegra talibanerna och andra fundamentalistiska grupper som motsätter sig en utveckling av Afghanistan byggd på modernisering och demokrati. En rörelse byggd på religiös fanatism och medeltida åsikter är ytterst svårnådd med en fredsdialog även om det i somras ryktades om underhandskontakter mellan USA och talibanerna.
USA lyckades skapa en bred koalition bakom ockupationen i Afghanistan. Olyckligtvis valde den svenska riksdagen att stödja en sådan aktion, en som visat sig i huvudsak meningslös eftersom ingen fred finns i sikte. Ändå har regeringen valt att förlänga insatsen och skickar en fortsättningsstyrka från Ing 2 i Eksjö för att bidra till att hjälpa och utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna. Det är ett djupt beklagansvärt beslut som inte leder närmare en fred i Afghanistan. Svenska unga män och kvinnor borde inte skickas ut för att riskera sina liv i ett krig som är förlorat.
Om det afghanska folket vill leva i demokrati och frihet måste kampen mot fundamentalister vara det afghanska folkets eget verk.

Dagens fråga

Såg du VM-matchen Sverige mot Kanada?

Loading ... Loading ...