Enighet uppnådd inom flera områden

LUND De fem partier som nu gått in i en koalition har under de senaste veckorna enats i ett flertal viktiga frågor.

– Ingen har kommit med några skambud. Diskussionerna har byggt på respekt, säger Börje Hed.
FNL har fått igenom sin ståndpunkt att Lunds kommun ska kräva en järnvägstunnel för de två nya spår som planeras för höghastighetsbanan. Lund ska själv bekosta en förstudie.
När det gäller partiets ifrågasättande av det fria valet till gymnasiet, har FNL fått vika sig något. Avtalet rivs inte upp som det ser ut nu, men det ska utredas.
I frågan om gymnasievalet har Moderaterna haft en avvikande ståndpunkt från FNL. Oenigheten utmynnade alltså i en kompromiss.
Fredrik Ljunghill framhåller att Moderaterna har fått gehör för sin skattelinje. Ett första steg är att slopa den höjning på 25 öre som de rödgröna fick igenom för 2019.
– Sedan ska vi göra en årlig prövning om det är möjligt att sänka skatten. Det är en viktig punkt för oss, säger han.
Även Liberalerna betonar sparsamhet med skattemedel och en effektivisering av förvaltning och verksamhet.
Centerpartiet har gått in i samarbetet efter ett löfte om att den bästa åkermarken, 8-10+ jorden, från och med nu är fredad.
– Inga beslut om nya detaljplaner på bördig åkermark ska tas under mandatperioden, säger Inga-Kerstin Eriksson.
Det kan till och med bli så att redan framtagna planer skrotas. Hon nämner Norränga. Dock ska planer där stora ekonomiska resurser lags ner, som Brunnshög, ligga kvar.
Istället vill Centerpartiet se en mer intensiv förtätning av Lund samt en satsning på byarna, både med fler verksamhetsområden och nya bostäder.
Kristdemokraterna har lyft fram äldrefrågorna och har fått igenom att alla Lundabor över 85 år, som så önskar, ska få tillgång till ett boende med särskild service.
Seniorbostäder och äldreboende av olika slag ska också under kvintettens styre samlokaliseras så att det skapas ytor för sällskap och trygghet.
Kvintetten ska också verka för att kommunalråden flyttar tillbaka till Rådhuset och därmed inte kommer att sitta i nya tingsrätten.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev