Här är byggarbetsplatsen i Åkarp, som gör att en bit av väg E6 nu stängs av. FOTO: TRAFIKVERKET
Här är de alternativa vägarna som Trafikverket rekommenderar när de två broarna ska sättas på plats. TECKNING: TRAFIKVERKET
De två broarna byggs på plats och skjuts sedan på plats med hjälp av betongvingar och 16 domkrafter.
Ola Friberg från NCC, samordnare Göran Holmberg och projektledare Kristofer Söderberg hoppas på förståelse från allmänheten när vägsträckan stängs av. FOTO: KRISTINA DAVIDSON

Risk för köer när motorväg stängs av

MALMÖ På torsdag kväll klockan 20 stänger Trafikverket ner väg E6 norr om Malmö.
Så här kan du ta dig fram på andra vägar och tåglinjer för att slippa de värsta köerna.

Orsaken till att E6:an stängs av beror på att järnvägen mellan Arlöv och Lunds ska byggas ut till fyra spår.
– Vägen måste stängas ner i två veckor för att vi ska sätta upp en ny bro över motorvägen för att kunna bredda järnvägen, berättar biträdande projektledare Kristofer Söderberg.

För att öka kapaciteten på järnvägen och minska trafikstörningarna kommer Södra stambanan mellan Ringvägen i Lund och Arlöv att byggas ut.
– Målet är att öka kapaciteten på hela sträckan mellan Åkarp och Lund och få ner avbrott och förseningar på järnvägen. Därför startade vi ombyggnaden av järnvägen hösten 2017, säger Kristofer Söderberg.

På torsdags klockan 20 stängs vägen av norr om Malmö.
Fram till den 26 oktober tvingas bilisterna att välja andra alternativ om de ska köra via trafikplats Kronetorp och trafikplats Alnarp vid ringleden på E: 6an norrut mot Helsingborg eller tvärtom.
Några av de alternativa vägarna som rekommenderas av Trafikverket är att köra väg E22 till Lund Södra och sen ta väg 103 till trafikplats Lomma och sen vidare ut på E6:an.

Ett annat alternativ är att köra väg E22 till Lund norra och ta sig vidare till trafikplats Flädie på väg E6.
– E22:an kan vara fullproppad speciellt vid rusningstid. Varje dygn färdas 40 000 bilister på motorvägen. Nu räknar vi med att det ökar till cirka 55 000 fordon.
– Därför kan det finnas anledning att ta sig på väg 108 eller väg 103 om man kommer söderifrån eller österifrån. Då kan det också gå snabbare att ta sig upp till Gårdstånga och via Eslöv till väg E6, förklarar Göran Holmgren, samordnare på Trafikverkets trafikledning.

 

Han rekommenderar trafikanterna att gå in på trafikverkets hemsida och klicka in sig på aktuell trafikinformation eller lyssna på radion för att undvika köer och stopp i trafiken.
Under de två veckorna fram tills den 17 oktober kommer Västkustvägen i Malmö att vara öppen ut på E6:an men det finns stor risk för köer och begränsad framkomlighet på motorvägen fram till trafikplats Lomma.

Skånetrafiken sätter också in extra tåg under tiden som vägen är avstängd. Vardagar i rusningstid körs 12 extra avgångar mellan Landskrona och Malmö Central.
Vissa tågavgångar från Helsingborg till Malmö kommer att ha fler tågset. Dessutom blir det fler än tio tåg per timme i rusningstid. Allt information finns på Skånetrafikens hemsida.
– Vi hoppas att fler pendlare väljer att åka buss eller tåg under tiden som vägen är avstängd och att de sedan fortsätter åka kollektivt. Både i Landskrona stad och Kävlinge utökas pendlarparkeringen vid stationerna, berättar Linda Westman, affärschef för Pågatågen.

Det blir två intensiva veckor på arbetsplatsen i Åkarp när två färdigbyggda broarna ska kunna skjutas på plats.
– Den södra bron bygger vi över de tillfälliga spåren som krävs för att vi ska kunna bygga fyrspåren. Den norra bron byggs över den nya infarten till Åkarp och påfarten till E6:an norr, säger Kristofer Söderberg.
Under byggets gång, järnvägsspåren ska stå klara år 2024, kommer ytterligare en bro, den mellersta, att skjutas på plats vid trafikplats Alnarp. Ombyggnaden av den bron sker troligtvis år 2020.
Järnvägsspåren beräknas stå färdiga till år 2024, Till dess ska också stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund.
Den totala kostnaden för järnvägsbygget och broarna beräknas till omkring fem miljarder kronor.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...