Misstanke om anti-semitiskt hatbrott

Opinion

Radhusbranden som skedde natten till tisdagen i Lund kan vara anlagd av nazister. Polis och säkerhetspolis vill inte dela för många detaljer från utredningen, men det står klart att en högerextrem rörelse kan stå bakom branden. En judisk person som tidigare har hotats av högerextrema är den tilltänkta måltavlan. Personen är fritidspolitiker, men misstanken är att det är ursprunget som gjort hen utsatt. Personen har tidigare bland annat fått skriftliga hot av högerextrema, som styrker bilden av att de kan ligga bakom attentatet.

Det är ett tungt besked att leva med om det stämmer. 2018 riskerar judar att deras hem bränns ner och de behöver leva med en verklig och påtaglig hotbild. Det är också tungt att veta att samhället inte lyckats skydda dem från antisemitism, ens efter så många år.

Det inte den första anlagda branden mot en judisk person i år. Polisen har ännu inte hittat något som kopplar brotten till varandra, men man kan hoppas på att det finns en koppling. Annars innebär det att två olika antisemiter eller antisemitiska grupperingar ger sig på judar i Lund.

Frågan om hur vi garanterar judars säkerhet i Sverige bränner. Just nu kommer högerextremas rätt att organisera sig och agera våldsbejakade före judiska personers möjlighet att freda sig mot organiserad antisemitism. Vi måste fråga oss om det är rimligt.

Nazismen är ingen svensk folkrörelse. Partierna längst till höger med en antidemokratisk agenda fick några tusen röster i valet, som vilket marginell politisk företeelse som helst. Det finns ingen anledning att sätta deras destruktiva verksamhet före medborgarnas trygghet. Vad man kan göra med nuvarande lagstiftning och vad som kan göras om man ändrar i lagen är viktiga frågor att ställa sig. Finland har förbjudit två högerextrema, våldsbejakande rörelser. Leder det till större mobilisering, som kritikerna varnar för, eller till att det bli lättare att kontrollera dem? Det är värt att hålla ögonen på Finland framöver och lära oss av dem.

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...