Foto: Trafikverket/NCC

Kör så här under ombyggnaden

Trafikverket räknar med att avstängningen kommer att leda till stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne.

Så här tar du dig till jobbet eller andra platser under ombyggnaden.

Omledningsvägar
Det kommer att finnas tvingande omledningsvägar, det vill säga vägar som du måste följa, där E6 är helt avstängd. Det kommer också att finnas rekommenderade omledningsvägar som kan användas för att undvika hårt belastade vägar i området. Skyltar visar både tvingande och rekommenderade vägar förbi trafikplats Alnarp.

Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i kartan): trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22 trafikplats Lund S–E22 trafikplats Kronetorp.

Trafik in och ut ur Malmö på Västkustvägen
För trafik som ska in och ut ur till Malmö (orange markering i kartan) kommer Västkustvägen (E6.01) att vara öppen för trafik under avstängningen. Under avstängningen kommer trafiken vara dubbelriktad på rampen, vilket innebär att den norrgående trafiken kan använda rampen för att köra på E6. Avfarten under E6 är däremot stängd. Se bild nedan på trafikplats Alnarp.

Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd markering i kartan): trafikplats Kronetorp–E22 trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund Flädie.

Trafikplats Alnarp
Västkustvägen är öppen för trafik under avstängningen vilket underlättar för trafik in och ut ur Malmö.

Trafik från och till Arlöv, Åkarp, Hjärup, Lomma och Bjärred
Du som bor i Lomma och som ska ut på E6 norrut kör ut via trafikplats Lomma. Du som ska söderut på E6, förbi Malmö, kör ut på trafikplats Lomma och vidare på väg 103 – väg 108 – E22 trafikplats Lund S – E22 trafikplats Kronetorp. Observera att trafikplats Lomma kommer att var hårt belastad med köer. Lommabor som ska till/från Malmö kan använda Malmövägen innanför E6 och västkustvägen, E6.01, den orangea markerade vägen i kartam.

Trafik från Bjärred kör ordinarie väg ut på E6 norrut. I övrigt samma vägar som andra trafikanter.

Trafik till och från Arlöv når E6 norr via västkustvägen. Söderut nås yttre ringleden via Dalbyvägen. Det går också att nå E6 via Lundavägen och Lund S.

Trafik till och från Åkarp når E6 norr och söder via Lundavägen, Lund S och E22.

Trafik till och från Hjärup når E6 norr och söder via Lundavägen, Lund S och E22.

Observera att det finns fler alternativa omledningsvägar. Skyltar visa rekommenderade och alternativa vägar.
Fakta: Trafikverket

Läs mer: