Klart med två nya ledamöter i Akademien

Juristen Eric M Runesson och författaren Jila Mossaed väljs in i Svenska Akademien.

Eanligt ett pressmeddelande från Svenska Akademien ska Jila Mossaed ersätta Kerstin Ekman på stol nummer 15. Eric M Runesson efterträder Lotta Lotass på stol nummer 1.

Jila Mossaed har gett ut två romaner och sex diktsamlingar på persiska. Därefter har hon utkommit med sju diktsamlingar på svenska. Mossaed har tilldelats en rad litterära priser, däribland Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2016.

Eric M Runesson har varit verksam som advokat och adjungerad professor i Lund och Stockholm. Runesson har stor erfarenhet av skiljemanna- och medlingsuppdrag. Han är numera justitieråd i Högsta domstolen.

Runesson har, enligt Dagens Nyheter, sedan i våras agerat medlare, såväl mellan Akademiens stridande parter som mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien.

Det var efter ett möte under torsdagskvällen som Svenska Akademien meddelade att man skulle föreslå nya ledamöter, något som tolkats som ett genombrott för den hårt prövade Akademien.