En man vill att det byggs en ishall på Österlen och föreslår att närliggande kommuner ska hjälpa till att bidra. Arkivbild

Vill att kommuner bidrar till ishallsbygge

Sydost En man vill att det byggs en ishall på Österlen och att kommunerna i området ska göra detta tillsammans.
Det framgår av det medborgarförslag som han skickat in till Tomelilla kommun som har skickat det vidare till Sjöbo, Ystad och Simrishamn.

”Detta hade gjort österlenarna glada. Vi har ju inte tillräcklig med kyla i Skåne så man kan åka hela vintern. Tror det hade varit fullt i hallen hela tiden med barn och vuxna som bara vill köra skridskor och sen hockey lika mycket”, skriver mannen i brevet.
Mannen har undersökt kostnaderna och skriver att det blir dyrt för Tomelilla eller någon annan kommun att göra det helt själv.
”Kan ni inte ta upp detta med Sjöbo, Simrishamns och Ystads kommuner? Fyra kommuner så blir det inte så dyrt.
Mannen skriver att det räcker med en ”budgetishall”.
”Ni ska inte bygga Malmö asrena.”

Han föreslår att alla kommuninvånare på Österlen får tycka till om idén, både på Facebook och i affärer, för att se hur stor efterfrågan är.
”Ha nu ett stormöte med alla kommunerna om detta och gör något för ungdomarna vuxna och barn tillsammans”, avslutar mannen brevet.
Brevet inkom till Tomelilla kommun i februari – och inte förrän i augusti fick han svar från kanslichefen Johan Linander som beklagar att processen har tagit lång tid.
”Kommunen står inför stora investeringar de kommande åren. Framförallt är det utbyggnad och renovering av skolorna i Tomelilla tätort, ny bollhall och utbyggnad av fiber som kräver stora investeringsresurser. Någon ishall finns inte med i föreslagen investeringsbudget för 2019-2021.”

Han nämner att Osby kommun diskuterar om deras befintliga ishall ska renoveras eller om det ska byggas om. De kostnadsförslag som lämnats in landade på landade på mellan 60 och 95 miljoner kronor.
”Det finns dessutom farhågor om att det kommer att bli betydligt dyrare än så”, svarar Johan Linander.

Han skriver dock att Tomelilla kommun välkomnar Sjöbo, Simrishamns och Ystads kommuner att vara med och betala för en investering i Tomelilla.
”Det är inte troligt att övriga kommuner är intresserade av detta, men om de vill påbörja en sådan diskussion är Tomelilla kommun givetvis intresserad av att delta.”

Förslaget behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla den 12 september. Det har även skickats till Sjöbo kommun, Ystad och Simrishamn.

Dagens fråga

Har du drabbats av inbrott eller stöld?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev