Svenskarna äter mindre kött, men väljer oftare svenskproducerat, visar siffror från Jordbruksverket. Foto: Patric Berg/Arkiv

Uppåt för köttproduktionen

På landet Svenskarna äter allt mindre kött, men väljer oftare svenskproducerat. Samtidigt ökar de svenska böndernas sammanlagda köttproduktion.

Under första halvåret 2018 minskade svenskarnas köttkonsumtion med 2,2 kilo.
Källa: Jordbruksverket

Det är ny statistik från Jordbruksverket som sätter fingret på en delvis motsägelsefull utveckling avseende produktion och konsumtion av kött.
För det första kan man konstatera att produktionen av samtliga köttslag ökar. Över en längre tid har produktionen av nöt- och griskött minskat medan den ökat för lammkött och matfågel. Men under 2017 ökade produktionen av samtliga köttslag och samma utveckling kan nu slås fast för första halvåret 2018.

Samtidigt äts det allt mindre kött i de svenska hemmen.
– Motiven bakom en minskad köttkonsumtion varierar. Vissa konsumenter lockas av vegotrenden med nya proteinalternativ, andra ändrar sina matvanor till följd av klimatengagemang, nya hälsorön eller av etiska skäl, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.
Under 2017 sjönk förbrukningen av kött med 2,2 kg per person, eller 2,6 procent, vilket är den största årliga minskningen sedan 1990. Under 2018 har den här utvecklingen fortsatt och minskningen är för första halvåret omkring 1,5 procent.
– De konsumenter som nu väljer att äta mindre kött och matfågel drar främst ner på sin konsumtion av importerat kött, säger Åsa Lannhard Öberg.
Statistiken visar att trenden med ökad efterfrågan på svenskt kött och matfågel håller i sig. Detta följer också en mer övergripande samhällstrend som pågått i några år där närproducerad mat och miljömässig hållbarhet är två tydliga exempel, konstaterar Jordbruksverket.
Intresset för svenskt kött är särskilt tydlig på nötsidan. där också ökningen är störst. Andelen svenskt nötkött av den totala förbrukningen har ökat från 52 till 55 procent.

– Att köttkonsumtionen förändras behöver inte bara innebära att konsumenter äter mindre kött, utan även att vi väljer kött med olika mervärden, exempelvis kött från djur som fötts upp med låg antibiotikaanvändning eller där produktionen bedrivits med god hänsyn till djurens välfärd, säger Åsa Lannhard Öberg.
Under första halvåret 2018 minskade både importen och exporten av kött, undantaget exporten av matfågel som ökade. Minskad export kan förklaras av bland annat god inhemsk efterfrågan på svenskt kött.
Slutligen kan konstateras att den gångna sommarens grillningsförbud inte kan anges som förklaring till den minskade köttkonsumtionen, då dessa infördes först under juli och augusti. Den nu rapporterade statistiken avser första halvåret 2018.

Under första halvåret 2018 minskade svenskarnas köttkonsumtion med 2,2 kilo.
Källa: Jordbruksverket