Foto: TT

Skador av kronvilt kan beräknas i ny app

På landet En ny app ska kunna beräkna och visa vad avkastningen kan bli på ens skog efter skador av kronvilt.

Större stam
Kronviltstammen är i dag störe än tidigare. Inventeringar och uppskattningar tyder på att stammen i södra centrala Skåne och på Österlen uppgår till någonstans mellan 1 200 och 1 500 djur före jakt. Bilden av ökning är emellertid inte entydig. Det finns delområden där stammen i stället minskat.
Källa: Naturskyddsföreningen

Enligt tidningen Skogsaktuellt har appen tagits fram i ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen och SLU och finansierats av Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och LRF Skåne.

Än så länge har appen, som riktar sig till ägare av äldre granskog i Skåne, bara använts på prov. Men framöver är tanken att den ska gå att ladda ner gratis för både Android och Apple. Det har tidigare inte funnits några beräkningsmodeller som väger samman både skoglig tillväxt och för viltskador. Nu ska man kunna räkna ut inkomstbortfallet vid slutavverkning beroende på kronviltsskada, jämfört med om beståndet hade varit oskadat, skriver Skogsaktuellt. Detta efter att skogsägaren fyllt i uppgifter om sin skog.

Projektet är avgränsat till sådan granskog som är vanlig i Skåne och till Skogsaktuellt säger forskaren Annika Felton att testet tyder på att det inte lönar sig att avverka i förtid:
– Även vid svåra skador på ett 30-årigt bestånd lönar det sig, baserat på våra tester, rent ekonomiskt att låta träden stå kvar, med tanke på hur mycket kubikmeter du kommer att få. Men det är viktigt att poängtera att beräkningen inte tar hänsyn till eventuellt ökad risk för stormskada efter att kronviltet skadat barken, eller hur kronviltskadan påverkar tillväxten av trädet. Detta behöver vi mer forskning om för att kunna kvantifiera.

Större stam
Kronviltstammen är i dag störe än tidigare. Inventeringar och uppskattningar tyder på att stammen i södra centrala Skåne och på Österlen uppgår till någonstans mellan 1 200 och 1 500 djur före jakt. Bilden av ökning är emellertid inte entydig. Det finns delområden där stammen i stället minskat.
Källa: Naturskyddsföreningen

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss