Årrets torka har varit ett gissel för många lantbrukare. Hushållningssällskapet har nu fått pengar från Jodbruksverket för att hjälpa 350 utsattta lantbruksföretag med rådgivning och planering. Arkivbild

Hjälp till 350 lantbruk

På landet Med 4,7 miljoner kronor ska Hushållningssällskapet hjälpa lantbrukare som drabbats av torkan. Pengarna kommer från Jordbruksverket berättar Hushållningssällskapet i ett pressmeddelande.

Medlen ska gå till rådgivare inom ekonomi, foder och växtodling som därmed kan skräddarsy insatser ute på 350 lantbruksföretag över hela Sverige.

– Det behövs ett helhetsgrepp. Det handlar om ekonomin men också om växtodlingens tillgångar och behoven i djurhållningen. Det finns många osäkerhetsfaktorer. Lantbrukarna behöver och vill ha någon att diskutera med så att de kan ta fram en handlingsplan, säger Hans Hedström, teamchef vid Hushållningssällskapet Blekinge.
Utöver akuta insatser är det även viktigt att kunna planera för framtiden.
– Man behöver se över företaget så att man är rustad för framtiden och har tillräckliga marginaler. Man måste kunna hantera de risker som uppstår i samband med torka och regn. Det belastar både produktionen och ekonomin, säger Elenore Wallin, rådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland.

Efter problemen i somras skrev Hushållningssällskapet ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Efter det bjöds ministern in för att diskutera de långsiktiga behoven.
– Det är bra att vi får möjligheten att hjälpa krisdrabbade lantbrukare och det krävs krispaket just nu. Men det lantbruksföretagen egentligen behöver är bättre konkurrenskraft och stärkt lönsamhet så att de själva kan klara enskilda år med torka eller annat extremväder, säger förbundsdirektör Jesper Broberg på Hushållningssällskapens förbund.