Frankrike skyddar pollinatörer

På landet

Frankrike ska förbjuda all användning av växtskyddsmedel baserade på neonikotinoider. Det rapporterar Agri Business Intelligence på webben. Förbudet ska gälla även de substanser som ännu tillåts inom EU. Frankrike förbjuder också tiakloprid och aceteiprid. Undantag kan dock beviljas fram till sommaren 2020.
Förespråkare för förbudet har i tidningen Libération förklarat att de anser att Frankrike ska befästa sin ställning som föregångsland för ett icke-kemiskt jordbruk.