– Klimatförändringarna förutspås ju ge både fler och längre torkperioder, vilket kommer att påverka vattenhalten i marken och därmed vilka mikrober och växter som kan leva där, säger professor Sara Hallin, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU.

Så drabbar torkan jorden

På landet Ihållande torka påverkar jordens mikrobsamhällen under lång tid framöver. Denna effekt förstärks också av att torktåligt, snabbväxande, gräs samtidigt gynnas, vilket i sin tur ytterligare förvärrar uttorkningen av jorden.
Det visar ny forskning som presenteras av SLU.

Torkan i år har vållat stora bekymmer för samhället i allmänhet och lantbrukarna i synnerhet i hela norra Europa.
I den vetenskapliga tidskriften Nature Communications varnar forskare från Europa, och däribland även SLU, för att årets värme och torka även kan skapa problem på lång sikt. Detta genom den effekt sommarens väder haft på markens mikrobsamhällen.

I ett pressmeddelande från SLU förklarar en av författarna, professor Sara Hallin, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU:
– Jorden är i högsta grad levande. Den är hem åt tusentals arter av svampar och bakterier som är beroende av varandra i intrikata nätverk och samhällen, och fortsätter:
– Dessa interaktioner är viktiga för en lång rad ekosystemfunktioner som växtnäringsomsättning, rent grundvatten och minskade utsläpp av växthusgaser.

Mikrobernas roll är följaktligen mycket viktig, trots det har det tidigare saknats kunskap om hur de klarar av långvarig värme
Via dna-analyser av mikrobsamhället har man i forskningsstudien undersökt gräsmarker före och efter uttorkning. Torkan påverkar bakteriesamhällen mer än svampssamhällen, vilket antas bero på att svamparna via sina mycel är bättre på att transportera vatten. Torkan gjorde också att torktåligt, snabbväxande gräs ökade.
– Denna ökning i biomassa ovan jord orsakade i sin tur ökad vattenavgång från jorden i form av evaporation från gräset, vilket ytterligare torkade ut jorden. Bristen på vatten påverkar såväl svampar som bakterier, men bakteriesamhället drabbas alltså hårdast, säger Sara Hallin.

Den nu publicerade studien kan inte exakt visa vilka långvariga konsekvenserna torka kan ha för jordens funktioner. Det i sig anses dock vara ännu ett tecken på hur svårt det är att förutse samtliga följder av klimatförändringarna.

Fotnot: Hela studien finns att läsa på: https://www.nature.com/articles/s41467-018-05516-7