”Vi måste göra förändringar”

höör Höörs kommuns servicechef Göran Axberg menar att det krävs förändringar för att göra valen smidigare i fortsättningen.
– Att vi har två distrikt i samma lokal är inte optimalt i framtiden med tanke på hur valsedlarna ska hanteras i vallokalen, säger han.

Göran Axberg har flera idéer på förbättringar med tanke på det genomförda valet i kommunen. Både vad gäller förtidsröstningen och på själva valdagen.

Vad gäller förtidsröstningen bekräftar Göran Axberg att det var ett smärre kaos i kommunhuset lördagen före valet.
– Ja, det var mycket då. Normalt har vi tagit emot 300 förtidsröster på en dag. På lördagen hade vi 450 röstande på tre timmar. Jag blev den femte röstmottagaren på slutet.

– Vi kommer göra helt annorlunda vad gäller förtidsröstningen framöver. Det blir annan lokal, mer personal och mer öppettider. I slutändan är det en budgetfråga för kommunstyrelsen. Det kostar ju.
– Men det som kommuninvånarna främst haft synpunkter på är tillgängligheten. Det finns önskemål om kvällsöppet och kommunhuset har stängt klockan 16.30 varje dag förutom på fredagar när vi stängt klockan 15.

– Ett annat problem med förtidsröstningen är att vi inte kan hantera rösternafullt ut förrän vallokalen stängt. Detta eftersom förtidsväljarna har rätt att ångra sig. I år fick vi in fyra ångerröster. Det gör att det tar tid. Det här är inte unikt för Höör. Är det viktigt med ett snabbt resultat eller att det blir rätt, frågar sig Göran Axberg.
På valdagen uppstod stundtals långa köer på Ringsjöskolan och Älvkullen. Båda dessa lokaler har haft hand om två valdistrikt. Det handlar då om centrumdistrikten Fogdaröd, Stenskogen, Åkersberg och Bokeslund.
– Så har vi också gjort under tidigare val. Men i år noterade vi att det var mycket köer i de två lokalerna och det ska vi försöka minimera.

– Hur kan valhemligheten när folk plockar valsedlar bevaras samtidigt som vi ändå har ett flöde i röstlokalen? Det måste vi lösa. En utmaning är också att det bara finns en röstlängd per valdistrikt. Det ökar risken för trängsel, säger Göran Axberg.

Har du någon teori om varför rösträkningen tog så lång tid i Höör?
– Det har jag men den vill jag behålla för mig själv och avvakta utvärderingen där ordföranden i varje valdistrikt ska få ge sina synpunkter.
En punkt som valnämndens ordförande Göran Dahlgren tagit upp är bristen på resurser.

I augusti förra året hade kommunstyrelsen som förslag att inte lägga några pengar alls på valet. Istället räknade man med att statsbidraget på runt en kvarts miljon kronor skulle täcka alla kostnader. Till slut lade politikerna ändå 120 000 kronor från kommunens budget till valnämnden.

– Jag vet att vi hade högre kostnader för valet för fyra år sedan än vad årets valbudget låg på. Det är ingen hemlighet att kommunen sett över alla kostnader, säger Höörs kommuns ekonomichef Linda Andersson som en förklaring på varför valnämnden inte fått mer pengar.

Det talar för att kostnaderna för årets val kommer gå över budget även om någon sammanställning inte är gjord ännu.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×