Skärpt kamp mot främmande arter

sydost
Erik Rosenblad är nyanställd projektledare som genom en förstudie ska utreda hur kommunerna i sydöstra Skåne ska samarbeta för att effektivt kunna bekämpa och förebygga spridning av invasiva främmande arter.

De samarbetande kommunerna i projektet är Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och förstudien finansieras genom medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.
– Genom en bra samordning mellan kommunerna kan vi förebygga och tidigt upptäcka spridning av dessa arter och insatserna kan bli mer resurseffektiva. Vi står också bättre rustade inför tilltagande klimatförändringar och har en bättre chans att skydda ekosystemen, säger Erik Rosenblad i ett pressmeddelande från kommunen.

Jätteloka, vresros och blåsvart björkstekel är exempel på arter i regionen som skapar stora problem. EU har pekat ut 49 invasiva främmande arter som hotar den biologiska mångfalden och kan skada odlingsnäringen, infrastruktur och människors hälsa.
Beräkningar visar att de kostnader som dessa arter orsakar EU-länderna uppgår till cirka 120 miljarder kronor per år.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×