Kvinna ville heta Nazi i förnamn

Tyringe

En kvinna i Tyringe har ansökt till skatteverket om att hon vill byta namn till Nazi förnamn.
Den 28-åriga kvinnan har nu fått avslag på sin ansökan då förnamnet endast får vara ett namn som inte kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som bär namnet, eller av någon annan anledning att namnet är olämpligt som förnamn.
Eftersom att ordet Nazi är en kortform av nationalsocialism och kopplas ihop med anhängare av nazismen. Får namnet därför inte användas.