280 busskurer i Malmö ska bytas ut. Clear Channel som sätter upp nya menar att JCDecaux tar för lång tid på sig att ta bort de gamla. Kritiken tillbakavisas av JCDecaux. På bilden sitter etableringschef Emil Hemström från Clear Channel i en ny kur vid Värnhemstorget.
Mer än 100 av de nya väderskydden får sedumtak.
Totalt ska 280 busskurer bytas ut vilket beräknas ta ett halvår.
Mer än 100 reklamskyltar av det här slaget håller också på att sättas upp på olika platser.

Nya busskurer börjar komma på sin plats

Malmö Malmös busskurer håller på att bytas ut och i slutet av veckan kan de första tas i bruk på Värnhemstorget.
De tidigare farhågorna om att de gamla kurerna skulle tas bort för snabbt har istället utvecklats till att det går väl långsamt.

Den nya entreprenören heter Clear Channel. Företaget tog över entreprenaden 1 september efter JCDecaux.
Tidigare hade JCDecaux aviserat att man skulle ta bort sina busskurer så fort det bara gick.

Eftersom det tar flera månader att sätta upp nya fanns det farhågor om att många busshållplatser skulle bli utan under hösten och vintern.
– Nu tycker vi att det går väl långsamt istället, konstaterar Emil Hemström som är etableringschef på Clear Channel.
– Tio i veckan är ett rimligt tempo men vi hade kunnat hinna med några till. Vi börjar i centrum där det finns flest resenärer och fortsätter sedan ut i ytterkanterna av Malmö.

Omkring 280 kurer ska bytas ut. Just nu pågår arbeten på Värnhemstorget och Gustav Adolfs torg. I nästa vecka blir det Södervärns tur.
115 av de nya väderskydden får sedumtak. Taket tar hand om avgaserna och är underhållsfritt.
Gödning en gång om året är den skötsel som krävs.

Kurerna har stora glaspartier, aluminiumprofiler i den ”Malmögröna” färgen, en digital informationstavla och en dubbelsidig reklamplats.
I kuren finns en eller två träbänkar beroende på storlek.
– Vi räknar med att ett väderskydd ska hålla i 30-40 år, fortsätter Emil Hemström. Kvaliteten är hög och just den här designen finns bara här i Malmö.
Väderskydden har tillverkats av Team Tejbrant.

I det nya avtalet ingår också stående reklamskyltar som håller på att sättas upp. 117 stycken ska placeras ut på olika platser i Malmö.
Försäljningen av reklam finansierar inte bara busskurerna utan även hyrcykelsystemet som Clear Channel också ansvarar för. Nästa år ska hyrcyklarna dessutom bli dubbelt så många.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×