Karin Nilsson Uppåkra, och Bo Bengtsson, vd Sparbanken Skåne invigde Sveriges största arkeologiskola för barn på tisdagen. Foto: MARIANNE PERNBRO
– Detta är en dröm, säger arkeologipedagog Sofia Winge som instruerade skolklasser från Uppåkraskolan vid premiären.
Alex Ekholm Velin tvättade sina fynd som han grävt fram. Det stänkte rejält tyckte han.
Arkeologipedagog Sofia Winge hjälpte barnen med deras fynd.
Två sådana här grisar har hittats i Uppåkra, de kan ha suttit på en hjälm. fyndet ovan är en kopia.
Isabelle De Silva Karbassi grävde fram en pärla.
Karin Nilsson, verkställande ledamot Uppåkra Arkeologiska Center, och Bo Bengtsson, vd Sparbanken Skåne, gladdes åt att få inviga arkeologiskolan.
Sparbankens Skånes vd Bo Bengtsson passade på att gräva lite han också.
Alla fynd som grävs upp sållas och tvättas i speciell anläggning.

Sveriges största grävjobb

UPPÅKRA På tisdagen invigdes Sveriges största arkeologiskola för barn i Uppåkra.
Tack vare en mångmiljonsatsning från Sparbanken Skåne kommer 4 000 femteklassare varje läsår få gräva på riktigt i Uppåkras fyndrika jord.

– Barnen ska inte bara få lära sig om historia och arkeologi utan även vara med och sålla fram riktiga fynd i jorden när de själva blir arkeologer för en dag, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot i Uppåkra Arkeologiska Center.
– Från början har det varit vår dröm och vårt mål att barnen ska ha stor del i detta.

Tillsammans med Bo Bengtsson, vd Sparbanken Skåne, invigde Karin Nilsson arkeologiskolan på tisdagsmorgonen där femteklassare från Uppåkraskolan sedan premiärgrävde, sållade och tvättade sina fynd.
– Detta är en dröm, säger Sofia Winge, arkeolog och pedagog på Uppåkra som guidade barnen id eras arbete.
– Tidigare har vi haft vår blygsamma arkeologiskola i några grävlådor. Nu är det på riktigt.
Sparbanken Skåne med ägarstiftelser har gjort satsningen möjlig. Redan i höst kommer 2 000 femteklassare från 15 kommuner i Skåne att delta och lika många nästa termin. Hösten är i princip redan fullbokad.
Barnen bussas på bankens bekostnad till Uppåkra där de får gräva, sålla och tvätta sina fynd.

De får också en guidad visning i Halvdans och Meias fotspår, karaktärerna ur Martin Widmarks barnböcker om Halvdan Viking. Besöket i Uppåkra avslutas med besök i utställningen Underjorden.
– Vi testgrävde häromdagen för att se att allt fungerade inför premiären och då gjorde barnen riktiga fynd som arkeologerna ska studera, säger Karin Nilsson.

Marken i Uppåkra döljer Skandinaviens största järnåldersby och här finns mängder av fynd. Bara en mycket liten del av marken är utgrävd, det mesta återstår.
Bankens ägarstiftelser satsar cirka tre miljoner kronor per år under en treårsperiod för att etablera arkeologiskolan. Det är överskott från bankrörelsen som återinvesteras i samhällsutvecklande projekt.
– Arkeologiskolan blir landets största i sitt slag och vi vill med projektet bidra till ungas kunskap om natur och historia. Dessutom stärks Uppåkra som ett av norra Europas viktigaste centrum för arkeologi säger bankens vd Bo Bengtsson som själv tog chansen att provgräva lite vid invigningen.

Arkeologiskolans område är på tusen kvadratmeter med grävstationer och kommer vara tillgängligt för allmänheten under Uppåkracentrets övriga öppettider.

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss