Två våningar i stället för fyra är det förslag som moderaterna Klas Svanberg och Christer Wallin nu lanserar för bostadsprojektet Fader Berg vid S:t Jörgens park. Foto: Lars Johansson

M vill ha dämpning av förtätningen i parker

Lund Moderaterna vill sänka byggnadshöjden för bostadsprojektet vid S:t Jörgens park och allmänt dämpa förtätningstakten i anslutning till parker.

– Inriktningen ska vara bostäder i park snarare än bostäder och park, säger oppositionsrådet Christer Wallin (M).
Detaljplanen för det aktuella projektet Fader Berg är nu ute på samråd.
Planarbetet inleddes redan under förra mandatperioden, då Christer Wallin var byggnadsnämndens ordförande.
– Men sedan har vi funderat vidare och även pratat med berörda grannar som bland annat tagit upp trafiksituationen, säger Christer Wallin.
Enligt planförslaget ska det byggas tre punkthus med fyra våningar på platsen där det i dag bland annat finns en gammal bunker. Totalt skulle det ge 24 nya bostäder.
– Men nu vill vi att husen, kanske fyra stycken, ska bli högst två våningar höga och därmed halveras antalet bostäder, säger Klas Svanberg (M), andre vice ordförande i byggnadsnämnden.

Ett av skälen är att alla träd på platsen då kan bevaras, något parkförvaltningen framhållit som viktigt, och ett annat att skalan på ett bättre sätt knyter an till omgivande bebyggelse.
Moderaterna har ännu inte diskuterat förslaget med sina allianskollegor.
– Men jag tror inte att det blir svårt att komma överens i byggnadsnämnden, säger Klas Svanberg.
Partiet vill alltså även se över planeringen av andra liknande projekt och hoppas att ett maktskifte ska leda i den riktningen.
– Det finns en tendens att förtätningen äter upp parker och grönska, säger Christer Wallin.
Tolvmannaparken och Höjeådalen är några av de platser där M vill ha en diskussion om förtätningens omfattning.
– Vi vill på det här sättet även ge en fingervisning till förvaltningen, säger Christer Wallin.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...