Björn Magnusson, Liberal ledare i Staffanstorps kommun och aktiv i politiken sen 25 år väljer att lämna alla sina uppdrag.
Yvonne Nilsson (C).

”M+SD har ändrat alliansens spelplan”

Moderaternas markering att de i Staffanstorp kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna har ändrat den politiska spelplanen för den tidigare alliansen.

STAFFANSTORP
Moderaternas markering att de i Staffanstorp kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna har ändrat den politiska spelplanen för den tidigare alliansen.

Det konstaterar Liberalernas Björn Magnusson och Centerpartiets Yvonne Nilsson i ett gemensamt uttalande.
– Konsekvensen blir en ny allians, Treklövern, säger de och utesluter inte heller blocköverskridande lösningar efter valet.

Moderaternas högerfalang i Staffanstorp har blivit tydlig för väljarna inför valet, menar Björn Magnusson (L).
– Jag tror att M vill ha alla handlingsalternativ möjliga efter valet, säger Björn Magnusson (L).
– De Moderata valaffischerna lokalt ger ju också tydliga signaler om vilken politik de vill föra. Om strategin blir framgångsrik eller ej, vet vi först efter valet.
Treklövern med L, C och KD i Staffanstorp har idag 6 mandat och SD 5 mandat.
– M tror sig kunna välja att regera med den av dessa som efter valet får flest mandat, säger Björn Magnusson.
– Får Treklövern fler mandat än SD och M vänder sig till oss måste och ska vi självklart ställa krav på att den politik som förs blir den vi kan stå bakom. Moderaterna är visserligen största partiet i kommunen men jag vet att många väljare inte är glada åt exempelvis husvagnarna åt nyanlända eller tycker de lokala valaffischerna M har är så bra. I de här frågorna är det också stor skillnad mellan Hjärup och Staffanstorp, säger Björn Magnusson, själv Hjärupsbo.

Han tycker i och för sig det är logiskt att M i Staffanstorp öppnar för samarbete med SD, något som M på riksplanet säger nej till.
– Moderaterna har tappat många av sina väljare till SD och vill såklart försöka vinna tillbaka dem.
– Konsekvenserna av denna omsvängning i de Moderata värderingarna lokalt innebär att en ny allians med M och ”Treklövern” (L, C och KD) framstår som ett andrahandsalternativ för M, säger Björn Magnusson (L) och Yvonne Nilsson (C) i sitt uttalande.
Ett uttalande som Kristdemokraterna inte skrivit under, men L och C hoppas att KD är fortsatt med i Treklövern som redan tidigare i år markerade visst avstånd till Moderaterna när man lade en gemensam egen budget.
– M:s närmande till SD gör det också tydligt för väljarna, menar Björn Magnusson.
– För allmänborgerliga väljare i Staffanstorps kommun finns det två tydliga alternativ, den nya konstellationen M/SD eller Treklövern.

– Treklövern står för borgerligt liberala värderingar och ska en fortsatt allians finnas i Staffanstorp efter valet måste dessa få tydligt genomslag i politiken.
– Treklövern strävar efter största möjliga inflytande vilket då även kan innebära att det kan bli en blocköverskridande lösning, säger Yvonne Nilsson och Björn Magnusson.

Samarbete med SD är uteslutet för Treklövern:
– Vi vill tydliggöra att Treklövern värderingsmässigt ligger så långt från SD att det omöjliggör ett organiserat samarbete med dem (och även V), säger Björn Magnusson och Yvonne Nilsson.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.