Maja Lundgren. Foto Stefan Tell
Agnes Lidbeck. Foto: Patrik Hedljung
Anders Roslund. Foto: Emil Eiman-Roslund
Jonas Hassen Khemiri. Foto:Pierre Björk

Författarna klara för årets Bokens dag

– Ta tillfället i akt att möta de fina författare som vi lyckats få hit på årets Bokens dag.
Uppmaningen kommer från Carl-Johan Bauler, chefredaktör på Norra Skåne, den tidning som tillsammans med Skånska Dagbladet, Hässleholm kultur, Hässleholms bokhandel och biblioteket i Hässleholm står bakom arrangemanget.

Jonas Hassen Khemiri, Anders Roslund, Maja Lundgren och Agnes Lidbeck är den kvartett av författare som kommer att inta Kulturhusets scen i Hässleholm på Bokens dag den 17 november i år.
Efter att författarna presenterat sina nya böcker kommer de två och två att ledas in i diskussioner under ledning av Norra Skånes kultur- och nöjesredaktör Pernilla Ekdahl och Skånska Dagbladets kulturchef Gunilla Wedding.
Vart diskussionerna leder blir en överraskning. Det beror både på hur meddelsamma och hur diskussionslystna de gästande författarna är. Förhoppningen är däremot att de ska hitta beröringspunkter och nya spännande infallsvinklar.

Det här är sjätte gången som Bokens dag arrangeras i Hässleholm. Pernilla Ekdahl berättar att upprinnelsen till de uppskattade författarsamtalen var när hon hörde författarna prata med varandra bakom scenen. Diskussionerna tenderade att bli så intressanta att hon ansåg att publiken borde få ta del av dem.
Efter författarsamtalen ges publiken en möjlighet att ställa frågor och besökarna har även en möjlighet att köpa signerade exemplar av författarnas böcker.

Någon större svårighet att få hit de fyra författarna har det inte varit trots att alla fyra är aktuella med nya böcker. Maja Lundgrens Den skenande planeten kom ut i veckan, Jonas Hassen Khemiris Pappaklausulen kommer 31 augusti och Anders Roslunds Tre timmar kom i våras liksom Agnes Lidbecks roman Förlåten och diktsamling Ur.

Gunilla Wedding är nöjd med hur man år efter år lyckats få ihop så bra kombinationer av författare.
– Publiken får möjlighet att bekanta sig med personerna bakom böckerna och kanske hittar man en ny favorit som tidigare inte funnits i bokhyllan, säger hon.
Bokens dag har blivit en omtyckt tradition.
– För Norra Skånes del är det viktigt att vara med i ett sammanhang där man främjar läsandet och litteraturen. Speciellt i en tid när vi upplever allt fler hot mot både demokrati och yttrandefrihet, konstaterar Carl-Johan Bauler.