Polisens Ewa-Gun Westford. Foto: Emil Langvad / TT

Po­lisen: Det fanns oklar­heter

Malmö När gräns­po­lisen pratade med de två se­ne­ga­le­sis­ka tu­risterna på Ler­nac­ken ska det ha funnits oklar­heter i de­ras be­rät­tel­se.
Där­för gjordes en utökad kon­troll och Migrationsverket kopplades in, säger po­lis­in­for­ma­tör Ewa-Gun West­ford.

– Jag kan inte gå in i de­talj i en­skilda ären­den. Det jag kan säga är att när de skulle resa in i landet har de fy­sisk do­ku­men­ta­tion med sig som de visar upp i kon­trollen. Men un­der sam­talet fram­kommer vissa oklar­heter och då gjordes en utökad kon­troll.
– Man kon­taktar då Migrationsverket som kollar sina om­rå­den och be­slutar att dra till­ba­ka de­ras tu­rist­vi­sum och de nekas in­trä­de. De fri­hets­be­rövas och tas i för­var.

Har gräns­po­lisen haft kon­takt med ne­der­länds­ka myn­dig­heter?
– I den do­ku­men­ta­tion som jag har tagit del av kan jag inte se det, säger Ewa -Gun West­ford.

Vad är det för upp­gifter man har rea­gerat på?
– Ge­ne­rellt finns det vissa kri­te­ri­er man ska upp­fylla, det handlar om up­pe­hälle och ekonomi bland an­nat.
Mi­gra­tions­ver­kets be­slut har fast­ställts av Mi­gra­tions­dom­stolen.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×