Liberalerna i Lund är ett sammansvetsat gäng som gärna vill visa upp sina valaffischer. Från vänster Inger Tolsved Rosenkvist, Philip Sandberg, Mia Honeth och Mats Persson. I kommunen fick Liberalerna 10,7 procent av rösterna i förra valet, på riksplanet 5,4 procent. Philip Sandberg vill inte ange något mål i procent för kommande val.FOTO: Joakim Stierna

Liberaler har tre frågor i fokus

lund Liberalerna i Lund känner medvind. De hör många som överväger att lägga sin röst på partiet.
Under fredagen presenterade de sin valplattform i vilket tre frågor särskilt lyfts fram.

– Skola, äldreomsorg samt miljö och klimat är de huvudfrågor vi driver i valet, säger Philip Sandberg, oppositionsråd.
Fast helt riktigt är inte detta. Integration är ett fjärde ämne som partiet vurmar särskilt för. Liberalerna ska presentera ett program för detta lagom före valet om en månad.
– Skolan är viktig för oss. Den ska kunna öppna dörrar, utjämna skillnader mellan olika grupper. Vi vill också att de som är extra studiemotiverade ska kunna få gå före de andra samtidigt som svagare elever ska få rätt hjälp i tid, säger Philip Sandberg.
– Längre upp i åldrarna välkomnar vi initiativ som spetsutbildningarna i gymnasiet. Alla ska inte stöpas i samma mall, säger Mats Persson.
Att värna de fristående skolorna så att elever ska få fria val, höjda lärarlöner, nya lärarassistenter för att avlasta lärarna och fortbildning för pedagogerna är satsningar som Liberalerna vill se.
Äldreomsorgen är partiets nästa viktiga område. Alla Lundabor ska få åldras tryggt. De som vill ska få bo kvar hemma, men det ska finnas platser på äldreboendena för de seniorer som föredrar den boendeformen.
– Vi vill också arbeta för ett måltidslyft. Det gäller både kvaliteten på maten och för att minska ensamheten till exempel med måltidsvänner som arbetar ideellt, säger Philip Sandberg.

När det gäller miljön vill Liberalerna fortsätta arbetet med att förbättra kollektivtrafiknätet och cykelbanorna, inte minst genom att knyta ihop de mindre samhällena runt staden med tätorten Lund.
– Vi vill också se mobila återvinningscentraler i de östra byarna. Det ska vara enkelt att återvinna i vardagen och leva klimatsmart, säger Mia Honeth.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...