Planomårdet ringas in av Fågelparken, flerbostadshus som ägs av det kommunala fastighetsbolaget LKF samt privatägda parhus. SKISS: LUNDS KOMMUN

Ett stort bostadskvarter ska växa fram i västra staden

lund Ett nytt stadsdelscentrum och 150 nya bostäder planeras vi Örnvägens slut på Väster.
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav på torsdagen stadsbyggnadskontoret i uppdrag att börja ta fram konkreta planer.

Det rör sig om två kvarter på Väster som förtätas med nya bostäder i varierad höjd och dessutom med ett nytt litet stadsdelcentrum.
– Det blir ett stort lyft för Väster. Vi får ett mer levande stadsdelscentrum med tätare service än i dag och med fler bostäder. Samtidigt skapas en mer trivsam miljö för dem som redan bor i området. Ett spännande och bra förslag, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.
Det gamla stadsdelscentrumet som finns i området i dag, med livsmedelsbutik, parkeringshus och bibliotek, bedöms som alltför slitet och omodernt för att kunna räddas.

– Idén är att riva dessa hus och bygga nya, skriver Lunds kommun.
I pressmeddelandet står dock inget om framtiden för biblioteket, vars placering har diskuterats i många år.
Framför allt politikerna på vänsterkanten vill att det ska flytta in i Folkparksbyggnaden, som ingen riktigt vet hur den kan användas i framtiden.
Enligt tidiga idéskisser ska de nya husen utseendemässigt påminna om de flerbostadshus som finns söder och väster därom. De nya byggnaderna blir tre till sex våningar höga.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...