Foto: TT

Bröder åtalas för nar­ko­ti­ka­brott

Malmö Vid en hus­rann­sa­kan hos brödernas mam­ma hittade po­lisen 4,7 kilo can­na­bis, 2200 Tramadoltabletter och dop­nings­klas­sade pre­pa­rat.
Nu åtalas en 23-år­ing och hans yng­re bror för grovt nar­ko­ti­ka­brott.

Det var den tionde juni som po­lisen larmades till en bo­stad på Munk­hät­te­ga­tan. En kvin­na an­mälde att hennes tjej­kom­pis som bor på dressen miss­handlats av sin bror.

När po­lisen an­länder är ingen hem­ma och de bryter upp dörren.

Väl i lä­gen­heten slås po­lis­pa­trullen av en stark can­na­bis­lukt. En hus­rann­sa­kan ge­nom­förs och man finner en stor mängd nar­ko­ti­ka i lä­gen­heten och i ett käl­lar­för­råd.

Ini­tialt grips och an­hålls tre fa­mil­je­med­lemmar och yt­ter­li­ga­re fyra an­hålls i sin från­va­ro. Nar­ko­ti­kan tas i be­slag och man finner de två brödernas fing­er­av­tryck på flera av pa­keten med knark.

Nu åtalas de båda för grovt nar­ko­ti­ka­brott me­dan den yng­re ock­så åtalas för dop­nings­brott.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×