Meteoren ritacr en snabbt, ljust strevk över himlen. Foto: AP Photo/Francisco Seco
Perseiderna innehåller en del ovanligt ljusa meteorer, så kallade eldkulor. Flest sådana brukar man se tidigt på kvällen. Foto: AP Photo/Amel Emric

Meteorsvärm syns på helghimlen

Under veckoslutet är det åter dags för lite spänning på himlen. Den här gången kan vi hoppas på att se fina stjärnfall.

Stjärnfall, eller meteorer, kan man se några stycken varje natt men några gånger om året kommer de i större mängd och de närmaste dagarna är ett sådant tillfälle.

Meteorer är små gruskorn, ofta rester från passerande kometer, som tränger in i jordens atmosfär och förångas. På grund av den höga temperatur som uppstår när luften komprimeras framför meteoren uppstår ett kortvarigt ljussken och meteoren syns som ett ljust streck över himlen.

En av de bästa meteorsvärmarna syns i augusti varje år och den kallas Perseiderna eftersom stjärnfallen ser ut att komma från stjärnbilden Perseus. Det är veckoslutet är den som bäst. och i år är den lite extra bra eftersom månen inte är uppe och stör med sitt ljus.

Hur många meteorer man kan se är svårt att säga, dels varierar det från år till år, dels beror det på hur mörkt det är där man befinner sig. Har man riktigt mörkt bör man kunna se en varannan minut åtminstone, men det gäller att ha lite tålamod för meteorerna kommer inte i en jämn ström. Är man ute i 20 minuter i mörker blir mörkerseendet bättre och man ser mer av allt.

Man kan börja titta så snart det blivit mörkt och så länge man orkar men Perseiderna blir bättre ju längre fram på natten man kommer, efter hand som Perseus kommer allt högre på himlen. Eftersom det är som mörkast mellan ett och två på natten så är det också då man kan se flest stjärnfall.

Det fina är att man bara behöver titta upp mot himlen fast man behöver titta ganska koncentrerat, en meteor passerar så snabbt att om man tittar bort ett ögonblick så missar man den. Eftersom Perseus går upp i öster och meteorerna ser ut att komma därifrån kan det var en bra idé att titta ungefär mot sydöst men meteorerna kan dyka upp lite var som helst.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×