Regionpolitikerna Birte Sandberg (C), Carl Johan Sonesson (M), Birgitta Södertun (KD) och Gilbert Tribo (L) presenterade alliansens valprogram för Skåne.

Vill se kortare köer i vården och på E6:an

Malmö Kortare köer både inom vården och på E6:an. Det är några av de prioriterade målen som allianspartierna presenterar i sitt gemensamma valmanifest för regionen.

Alliansen vill bland annat

Införa vårdval inom barnsjukvården, hjälpmedel, öppen allmänpsykiatri och öron-näsa-hals.

Att primärvårdens andel av budgeten ska öka till 25 procent.

fram fler familjecentraler i kommunerna.

Ge anställda i regionen möjlighet till betald specialistutbildning.

Förbättra vägstandarden i Skåne.

Kvartetten med regionpolitiker som i går presenterade valprogrammet kom från Skånes alla hörn: Carl Johan Sonesson (M) från Malmö, Birte Sandberg (C) från Tomelilla, Gilbert Tribo (L) från Kristianstad och Birgitta Södertun (KD) från Helsingborg.
I valplattformen fokuserar man på vård och infrastruktur.

Bland annat vill man införa en egen kömiljard inom regionen, som ska pytsas ut till vårdgivare som lever upp till vårdgarantin, som en slags prestationsbounus.
– Vi vill också se mer innovationsupphandlingar, där man skriver ramavtal som gör att sådana kan träda in om det behövs för att korta köerna till vården, sade Gilbert Tribo.
– Inte minst behövs fler psykoterapeuter, menar Birgitta Södertun. Inom psykiatrin har vi helt oacceptabla väntetider.
Samtliga partier förutom Moderaterna är också ense om ett fastläkarsystem enligt norsk eller dansk modell. En svängning i frågan från Moderaternas sida kan dock vara på väg, partiet presenterar sitt eget valmanifest på måndag.

Finansieringen ska komma från ökad tillväxt i Skåne, snarare än skattehöjningar, även om en skattehöjning inte utesluts som möjlighet.
– Men i allra sista hand, betonade samtliga fyra regionpolitiker.
En springande punkt i Skånes vidare utveckling är infrastrukturen. Det handlar både om privatbilism och kollektivtrafik, menar alliansen.
– Vi vill se en utbyggnad av E6 mellan Vellinge och Helsingborg, med tre körfält i vardera riktning, sade Carl Johan Sonesson.
– Vi tänker ta upp en dialog med nästa regering med målet att få mer inflytande över infrastrukturen. Vi vet bäst var pengarna behövs, så regionen bör få mandat att fördela pengarna, inte bara yttra sig över remisser.

Förutom satsningar på E6:an vill alliansen också bygga ut riksvägarna 11, 13 och 19.
– Både vägarna och järnvägarna är viktiga för att man ska kunna bo på landsbygden och ändå kunna jobba i stan, påpekade Birte Sandberg.
Hur det än går i valet är allianspartierna överens om att regionen ska styras av det största blocket, utan inflytande från Sverigedemokraterna. Man välkomnar även blocköverskridande överenskommelser i regionala frågor.
– Absolut. Men tyvärr har det inte varit mycket av den varan under den här mandatperioden, menade Gilbert Tribo. Där efterlyser vi bättre politisk vilja från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Alliansen vill bland annat

Införa vårdval inom barnsjukvården, hjälpmedel, öppen allmänpsykiatri och öron-näsa-hals.

Att primärvårdens andel av budgeten ska öka till 25 procent.

fram fler familjecentraler i kommunerna.

Ge anställda i regionen möjlighet till betald specialistutbildning.

Förbättra vägstandarden i Skåne.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×