Folkparksbyggnadens arkitektur är speciell, så ovanlig att länsstyrelsen vill skydda den genom en byggnadsminnesförklaring. ARKIVBILD

Nyår mål för Folkparksflytt

Lund I höst drar renoveringen av Folkparken i Lund igång. Dessutom uppförs nyligen godkända paviljonger på området. Vid årsskiftet ska det vara inflyttningsklart, för då ska Kulturskolan evakueras från Stadshallen.

Den 6 augusti går anbudstiden ut för en ombyggnad av Folkparken i Lund.
Det rör sig om ett antal miljoner som satsas för att bland annat fräscha upp och tillgänglighets- och brandanpassa byggnaden från 1976.

Kulturskolan kommer förhoppningsvis att flytta till Folkparken till årsskiftet.
Folkparken har i årtionden varit ett sorgebarn för de styrande i Lund. Byggnaden är vacker, men läget inte det bästa. Otaliga idéer har lagts fram och försöken gjorts att finna en långsiktig lösning för lokalerna.
Nu har Folkparken fått en ny uppgift att fylla. I alla fall under en viss tid. Kulturskolan ska nämligen evakueras i samband med att Stadshallen ska genomgå en omfattande uppfräschning och ombyggnad.

Rivningen av Svaneskolans aula kommer också att innebära att ytterligare tillfälliga lokaler behövs för Kulturskolan och andra verksamheter.
När ombyggnaden av Stadshallen kommer att ske är inte klart. Det är nämligen inte avgjort hur byggnaden ska omstöpas.
Önskemål finns i alla fall om att Kulturskolans ska kunna utvecklas inom den nya Stadshallen.
– Vi har 500 barn i veckan och kö till Kulturskolan, säger kulturchef Annika Eklund.
Förhoppningen är ett beslut om Stadshallens utveckling i höst, och att Kulturskolan flyttar vid årsskiftet.
– Vi vill helst inte flytta mitt under en termin, säger Annika Eklund.
Renoveringen av Folkparken ska vara klar i mitten på november.
En andra del av det förberedande arbetet handlar om att uppföra paviljonger på området så att Kulturskolan ska få plats. I våras blev ett femårigt tillstånd klart för paviljonger på området.
De förberedande markarbetena har i sommar kommit i gång och i höst uppförs paviljongerna.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev