Valfrihet och privatisering har lett till nedmontering av kvalitet och likvärdighet inom vård och skola.

S – ta strid för välfärd utan vinst

Enligt borgerliga media och debattörer vill socialdemokraterna egentligen inte ha någon vinstbegränsning i välfärden men har tvingats till eftergifter av vänsterpartiet. Detta är fel. Vi som står bakom detta inlägg utgör ett mycket representativt urval av både fackligt och politiskt aktiva socialdemokrater på olika nivåer.

Vår grundsyn är glasklar. Redan 1985 gjorde Olof Palme en grundlig analys av de skilda förutsättningarna mellan samhällelig service och verksamhet efter kommersiella principer. Hans slutsats blev: ”Ett privat av vinstintressen styrt system klarar inte målet att på lika villkor ge människorna de sociala tjänster de har behov av.” Den slutsatsen står sig fortfarande när sociala tjänster kallas produkter, skolelever och gamla på äldreboenden för kunder.

Sverige har förvandlats till en experimentverkstad för välfärdstjänster. Drivkraften för denna i ett internationellt perspektiv närmast revolutionerande omvälvning skulle enligt systemets arkitekter vara ökad valfrihet och höjd kvalitet. Konkurrensen mellan olika utförare skulle driva fram en billigare och bättre skola, vård och omsorg. Men så har inte skett. Tvärtom har Sverige blivit den pantsatta välfärdens land.

De så kallade valfrihets – och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av kvalitet och likvärdighet, läraryrkets sjunkande status och ett fritt fall i kunskapsresultat.
Sverige är idag ensamt i världen att tillåta skattefinansierade friskolor med fri vinstutdelning.

Ett stående mantra hos systemets försvarare har varit att det inte spelar någon roll vem som driver äldreboendet, skolan eller sjukhuset. Kvaliteten är det centrala. Men då bortser man från de erfarenheter som visar att producenter som drivs av vinstintressen skapar marginalerna antingen genom att pressa främst personalkostnaderna eller genom att driva upp efterfrågan. Eller som dåvarande vd:n för ”Kunskapsskolan”, Anders Hultin uttryckte saken: ”Det är med skolbolag som med flygbolag. Det gäller att fylla stolarna. Det är de två sista som ger vinsten.” Ärligt men avslöjande.

Målet för de vinstmaximerande välfärdsföretagen är inte bruksvärden oh funktionell nytta utan bytesvärden, strävan efter högsta möjliga avkastning.

Inom både vårdsektor och skola har larmet nu gått länge. Systemskiftet saknar förankring i folkopinionen. Sju av tio väljare anser att eventuella vinster ska återinvesteras i själva verksamheten i stället för att delas ut till aktieägare när och fjärran.

Det är viktigt att socialdemokratin nu sätter ner foten och driver frågan om vinstbegränsning i välfärdsföretag i valrörelsen. Samtidigt som vi säger ja till non-profit, det vill säga icke vinstbaserade verksamheter inom skola, vård och omsorg som alternativ till offentligt drivna verksamheter. Goda erfarenheter av sådana verksamhetsformer finns i våra nordiska grannländer. Finlands icke-vinstdrivna skolor ligger i topp och Sverige halkar efter i internationella jämförelser.

Vi måste sätta gränser. Skola, vård och omsorg är gemensamma nyttigheter. Inte handelsvaror eller varumärken. Vinster kommer och går. Mänskliga förpliktelser består.
Samtliga undertecknare är socialdemokrater.

Bengt Silfverstrand fd Riksdagsledamot

Torbjörn Lövendahl fd Komunalråd

Bosse Bernhardsson fd Riksdagsledamot

Anita Schersten fd Riksdagsledamot

Cecilia Lindh fd Kommunalråd

Bengt Holgersson fd ordförande. i Landstingsförbundet

Tomas Nordström fd Kommunalråd

Lars-Erik Lövdén fd Riksdagsledamot och Statsråd

Inger Jarl Beck fd Riksdagsledamot

Tord Persson fd ordförande. i Byggnads avd 7

Bengt Larsen fd LO-sektions ordförande

Karin Lyberg  fd Kommunalråd

Lars Friman fd ombudsman Kommunal

Tommy Nilsson fd Kommunalråd

Clas Block fd LO-distrikts ordförande

Anders Karlsson fd Riksdagsledamot

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...