Katolsk mässa i Syrien, ett land med sekulär tradition.

Förföljs för sin tro

I spåren av Irakkriget och den arabiska vår som snabbt blev en blodig höst, har religiösa minoriteter kommit att leva allt farligare i de sunnimuslimskt dominerade länderna. Katoliker, protestanter, kopter och druser förföljs, fördrivs eller dödas i en rad länder där militanta islamister, inte endast IS, har fått ett ökat inflytande. Det gäller även länder som Libyen och Syrien där religiösa minoriteter tidigare kunde leva i trygghet och fritt utöva sin religion utan några omfattande begränsningar.
Resultatet har blivit stora flyktingströmmar till de få platser där minoritetsgrupper kan räkna med att få skydd t.ex till Libanon och Jordanien – där de hamnar i flyktingläger – eller de regimkontrollerade områdena i Syrien, ett land som har en lång tradition av religionsfrihet. De religiösa minoritetsgrupperna är de allra mest utsatta i arabvärlden eftersom de inte har något land där de naturligen hör hemma i dag. En del av arabvärldens länder – framförallt oljestaterna – har stora rikedomar och därmed både ekonomisk och fysisk förmåga att bidra till att lösa flyktingproblem för dem som bekänner sig till olika grenar inom sunniislam. Problemet är att de vägrar hjälpa flyktingar. Men vart skall t.ex kopter eller katoliker fly för att kunna bygga upp trygga liv för sig själva och kommande generationer?
Förhoppningarna om fred är inte stora i Mellanöstern. Men trots allt har det gjorts fredsansträngningar av Ryssland, Turkiet och Iran främst vad gäller situationen i och omkring Syrien. Även FN har försökt få igång fredssamtal. USA däremot spelar hittills en åskådarroll eftersom landet i dag möts av så stor misstro efter de krigsinsatser som presidenterna George W Bush och Barack Obama orkestrerat och är så hårt lierat med Israel som gärna ser att arabländerna slits sönder av konflikter. Det är svårt för Donald Trump att reparera spåren efter företrädarnas förödande politik. Kanske skulle EU kunna spela en fredsmäklande roll, men då måste unionen först skaffa sig en hållbar utrikespolitisk strategi.

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...