Människor måste få välja en värdig död framför lidande.

Rätt till värdig död

Tidigare i år valde den brittiskfödde forskaren David Goodall att vid 104 års ålder resa till Schweiz för att ta sitt liv via så kallad assisterad dödshjälp. Nyligen gjorde en före detta svensk elitidrottare, Marianne Eldebrink, samma sak, när den svårartade sjukdomen ALS gjorde att hon bara såg ett utdraget lidande framför sig till hon bokstavligen skulle kvävas till döds. Men i vårt land förnekar vi människor rätten till att få välja en sådan värdig död framför ett långvarigt lidande.
Frågan om assisterad dödshjälp är förstås etiskt komplicerad men reser också en rad praktiska frågor. Dödshjälp måste vara förbehållet sjukdomsförlopp som vi genom vetenskapen vet är särskilt plågsamma och där det inte finns någon bot eller riktigt god lösning mot plågorna. Det får heller aldrig bli något åliggande för sjukvårdspersonal att mot sin övertygelse medverka till assisterat självmord. Givetvis måste dödshjälp också föregås av en noggrann utredning och ingående samtal med den som önskar genomgå assisterat självmord om vilka möjligheter vården har att lindra lidande och själsliga påfrestningar i livets slutskede.
Tiden borde vara mogen för att vi i Sverige beslutar om lagstadgad rätt till dödshjälp under strikta villkor. Ute i den allmänna opinionen finns det i dag ett tydligt stöd för en sådan reform. Sex av tio anser att människor bör ha rätten till sin egen död. Idag finns också god erfarenhet från bland annat Schweiz, Belgien och USA om hur dödshjälp kan organiseras och utföras. I den svenska riksdagen har frågan redan också aktualiserats av riksdagsledamoten Staffan Danielsson på ett förtjänstfullt sätt. Nu fattas egentligen bara att våra lagstiftare samlar mod och vågar lösa denna i ordets bokstavliga mening livsavgörande fråga, rätten till ett värdigt liv och en värdig död. Och det är där knuten sitter. Enligt Kjell Asplund, ordförande för Smer (Statens medicinsk-etiska råd), vill inte politikerna ta i frågan. Vi får hoppas den nya riksdag som väljs i höst har större civilkurage.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...