Van­dal hamnade på sju­khus

Lund

Vid fem­ti­den på ef­ter­mid­dagen den 28 juni upp­täckte en ci­vil po­lis­pa­trull en man som var i färd med att krossa ru­torna på en över­gi­ven bygg­nad mel­lan kyr­ko­gården och Väst­ra Stations­torget.
22-år­ingen hann krossa två ru­tor in­nan po­lisen kun­de om­hän­derta honom. Un­der ska­de­gö­rel­sen lyc­kades dock 22-år­ingen ock­så till­foga sig själv så­dana skär­ska­dor, att han fick föras till sjuk­hus.
Nu miss­tänks mannen för ska­de­gö­rel­se men även för ringa nar­ko­ti­ka­brott då han var narkotikapå­ver­kad un­der hän­del­sen.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev