Vårval ger en ny regering större politiskt genomslag.

Flytta valet till våren

Det behövs ingen kvalificerad gissning för att inse att regeringsbildningen efter höstens val kommer att bli en ovanligt stökig process. Inget av de två huvudalternativen – en rödgrön regering eller en alliansregering – har förutsättningar att få majoritet i riksdagen eftersom Sverigedemokraterna kommer att få en vågmästarroll.
Till detta kommer att blockpolitiken kan vara på väg att upplösas. Det spekuleras redan friskt i att vårt land kan få en minoritetsregering t.ex en Moderat ledd av Ulf Kristersson eller en blocköverskridande där Centern och/eller Liberalerna är beredda att bilda regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Inte heller alternativet med en S och M regering är alldeles uteslutet.
Sammantaget talar det osäkra läge som sannolikt uppstår efter valet att regeringsbildningsprocessen blir utdragen och komplicerad. Men något som inte tar hänsyn till detta är regeringskansliets arbete med statsbudgeten för 2019. Den regering som tillträder har bara några veckor på sig att sy ihop budgeten. Samtidigt pågår det komplicerade arbetet att få en ny stab medarbetare på plats med statssekreterare, pressekreterare och horder av politiskt sakkunniga. Alltså ett kaos.
I praktiken leder den korta tiden för den tillträdande regeringens budgetarbete till att den ärver större delen av den statsbudget som den avgående regeringen har arbetat fram. Visst kan en del snabba symboliska ändringar i budgeten göras av den nya regeringen. Men det allra mesta är en statsbudget präglad av Stefan Löfvéns regering.
Vårt valsystem med val i september är ologiskt med tanke på statens budgetprocess. Därför bör de allmänna valen flyttas till vårkanten, antingen till slutet av maj eller början av juni. Ett huvudargument emot har varit risken för lägre valdeltagande. Men det är bara en lös spekulation och knappast troligt idag när alltfler poströstar. Inför val på vårkanten och ge en ny regering tydligt tidsutrymme att prägla den kommande statsbudgeten.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×