Tre av dessa ståtliga lindar vid det gamla Fritidsbadet vill kommunen avverka.Arkivbild

Beslutet att fälla tre lindar har överklagats

ystad En privatperson har överklagat länsstyrelsens beslut att låta Ystads kommun fälla tre friska, välvuxna lindar vid gamla Fritidsbadet i Bollhusparken. Kommunen har svarat med ett yttrande.

ystad
En privatperson har överklagat länsstyrelsens beslut att låta Ystads kommun fälla tre friska, välvuxna lindar vid det gamla Fritidsbadet i Bollhusparken.
Kommunen har svarat med ett yttrande i förvaltningsrätten.
Det var den 13 juni som Ystads kommuns ansökan om dispens från biotopskydden kom till länsstyrelsen Skåne. När kommunen fick ett positivt besked överklagades det av en privatperson. Kommunen svarade med ett yttrande till förvaltningsrätten i Malmö den 23 juni.
I yttrandet står det att ”Den aktuella marken omfattas inte av den detaljplan som den klagande refererar till” och att ”Det aktuella beslutet syftar inte till att gynna en enskild näringsidkare utan syftar till att förhöja värdet på fastigheten för kommunens alla invånare.”
Kommunen tar upp några skäl till att fälla träden, bland annat att exploateringen främjar näringsliv, turism och ökar antalet arbetstillfällen och att parken inte används i någon större utsträckning i dag, utan upplevs dunkel och har blivit något av ett tillhåll.
Det var i maj som samhällsbyggnadsnämnden beslöt att fälla lindarna. Anledning är att PMJ fastigheter vill bygga om det gamla badhuset till ett hotell.
Exploatören anser att träden skulle innebära att hotellets kontakt med parken begränsas och att en planerad uteservering intill lindarna skulle skräpas ned av grenar, löv och träck från fåglar.
Nämndens motkrav är att exploatören medverkar med kommunen till att förbättra och försköna parken, bland annat plantera nya träd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse förordat att träden ska bevaras och även det gamla, kulturellt värdefulla Fritidsbadet som byggnad.
Den har bedömt att Bollhusparkens karaktär kommer att förändras om träden fälls och att det är möjligt att bevara alla lindarna vid ombyggnad av kvarteret.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×