En av gröningarna som får utnyttjas är den vid Tulesholmsgatan 153 intill den lilla skogen.

Lantbrukare vill inte ha kommunens gräs

Sjöbo/Sydost Kommuner i Skåne har erbjudit gratis betesmark till bönder för att hjälpa dem under torkan.
Men Ystad och Sjöbos bönder har ej visat intresse – marken är för dålig. I Skurup har däremot större delen av den erbjudna marken tingats.

För några dagar sedan gick ett flertal kommuner i Skåne ut med beskedet att man skulle erbjuda bönder gratis gräsytor för att hjälpa dem med utfodringen av deras boskap, vars betesmark har lidit skada av det segdragna torkan.

I Sjöbo har intressenterna förhållit sig avvaktande till den erbjudna marken.
– Jo, det är några bönder som har varit och kollat in två av våra grönområden, men de tycker inte att de håller måttet, säger Jesper Andersson, chef för tekniska förvaltningen,
Skälet till den uteblivna entusiasmen är att områdena, som för narvarande inte nyttjas av kommunen, är belamrade med skräp, plankor och ogräs. En för böndernas syften inte helt optimal kombination.
– De säger att de inte kan få ut något värde av det. Och tyvärr är de två övriga områdena av samma karaktär, säger Jesper Andersson.

Finns det någon möjlighet att ta hand om bråtet för att göra det mer attraktivt för intressenterna?
– Nä, då måste vi plöja dem, och det är inget som gror ändå. Så det är inte aktuellt, säger Jesper Andersson.
Även i Ystad har intresset för den av kommunen sanktionerade marken, vilken enligt kommunens hemsida möjligtvis inte är kliniskt befriad från skräp, varit obefintligt.
– Intresset har varit svalt, men det här är den ytan vi har, och vi kan inte erbjuda något annat, säger Cecilia Persson på parkavdelningen.

På sina håll har det dock varit en framgång – i Skurups kommun exempelvis. Större delen av det erbjudna marken har tjingats av lokala lantbrukare.
– När vi gick ut med erbjudandet på Skurups kommuns Facebooksida i fredags så ringde en massa djurägare direkt, säger exploateringsingenjören Per Andersson.

Han tillägger att på grund av efterfrågan har flera ringt i helgen för att erbjuda sina gräsområden.
– Vissa har föreslagit kommunens mark, men flera har erbjudit sina egna gröningar, säger Per Andersson.
Kommunen ska försöka samla ihop fler gröningar och betesmarker att erbjuda via Facebook. Allt för att hjälpa under torkan.

Det enda klagomålet som Per Andersson påträffat rörde en av gröningarna.
– En person ringde och förklarade att där växte en giftig blomma. Så den platsen fick helt enkelt strykas från listan. Annars har det inte varit någon som klagat, säger han.
Ingen vet hur länge torkan varar, men Per Andersson vill hjälpa så länge det går.
– Vi hoppas kunna fortsätta erbjuda gräsmarker tills torkan upphör. Kanske hinner gräset på gröningarna som blir klippta växa upp igen och utnyttjas flera gånger.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×