Lär av historien och genomskåda monopolisterna, skriver entreprenören Dan Olofsson, Malmö.

Monopolens historia avskräcker

Ingen tror på att det finns någon gemensam nämnare mellan planekonomen Lenin, ärkekapitalisten Rockefeller och våra hemvävda socialister Löfven & Sjöstedt.
Men det gör det. Det som förenar dessa ytterligheter är en gammal reflex hos maktmänniskor. Viljan att dominera det de tycker är viktigt. Den yttersta dominansen är monopol. Det gör livet enklare för dem som innehar monopolet. Störande moment som konkurrenter försvinner. De blir inte beroende av konsumenter, som ibland har ”det dåliga omdömet” att välja något annat än det monopolinnehavaren erbjuder. Kort sagt är det bekvämt med monopol för monopolinnehavaren. Men monopol ligger inte i medborgarnas eller konsumenternas intresse eftersom monopol inte driver effektivitet, kvalitet, nytänkande och konsumentmakt.
I USA var John D Rockefeller genom Standard Oil nära monopol inom oljeindustrin i slutet av 1800-talet. Som mest kontrollerade han 90 % av raffineringen och distributionen av olja. Hans sätt att eliminera konkurrens på en lokal marknad var att sänka priserna så de mindre lokala konkurrenterna förblödde, varefter han köpte upp dem. Sedan kontrollerade han prissättningen.
Lenin gick mer brutalt fram. Säkerhetstjänsten eliminerade de som inte accepterade planekonomin. Det var bara ”folkets fiender” som försökte driva egna företag.
I Sverige driver det offentliga ca 80 procent av all tjänsteproduktion av skola, vård och omsorg. Firma Löfven & Sjöstedt kontrollerar detta och konkurrensen med resterande 20 procent av privata företag blir bara en störning som ska elimineras. Det sker på två sätt. Dels svartmålas dessa företag med enstaka dåliga exempel trots att alla vet att det finns minst lika många dåliga exempel inom det offentliga. Dels lanseras Ilmar Reepalus innovation om vinsttak, som i praktiken är ett vinstförbud. Denna lansering sker under falsk flagg, för de förespeglar det svenska folket att de flesta företagen inte berörs av vinstförbudet.
De som drivit företag vet att det inte går att driva privata företag över tid med vinstförbud, utan det blir avveckling. Därmed uppnås Löfven & Sjöstedts syfte om ett offentligt monopol om detta förslag skulle införas.

I ett modernt samhälle där 70 procent av produktionen är tjänsteproduktion duger det inte att bara ha konkurrens inom varuproduktion. Också tjänstesektorn mår väl av alternativ, konkurrens och entreprenöriellt tänkande.
Historien visar att folket till slut sätter stopp för monopolen trots protester från monopolisterna. I USA bröt kongressen upp Standard Oil i 34 olika bolag. I Sovjetunionen föll monopolen på grund av folkets missnöje med den stora ineffektivitet som planekonomin skapade. Befolkningen såg ju hur länder med marknadsekonomi fick allt bättre ekonomi, medan de fick leva med ransoneringar och låga löner.
Men invänder vän av ordning. Olja är inte omsorg och Sovjetunionen är inte Sverige. Visst är det så. Men läkemedelsproduktion är inte heller en oljeindustri. Alla branscher är olika. Men varje bransch mår väl av konkurrens och alternativ för det sätter konsumenten eller medborgaren i den avgörande beslutsstolen att välja vilket alternativ denne tycker är bäst. Tar man bort konsumentens valmöjlighet blir producenten styrande. Och för producenter är monopol bekvämt.
I Sverige går firma Löfven & Sjöstedt till val på att återinföra offentliga monopol inom vård, skola och omsorg. Tänk om dessa partiledare sagt att offentliga monopol är den bästa formen för att driva tjänsteproduktion. Då hade detta kunnat debatteras. Istället lanserar de illusionen att man kan driva företag med ett vinsttak som i praktiken är ett vinstförbud. Sveriges företagare vet att överskott behövs för att trygga jobben och utveckla de privata företagen. Den stora majoriteten prioriterar av naturliga skäl så mycket annat än att sätta sig in i hur ekonomin i företag fungerar, så här kan Löfven & Sjöstedts illusion växa och gro särskilt som den göds av politiska kampanjer.

Det bekymrar mig om vi ska behöva återgå till offentliga monopol igen innan vi åter inser hur olämpligt det är med monopol. Det är inte för att vi medborgare ska kunna ta de beslut vi tycker är bäst som Löfven & Sjöstedt vill ha monopol. Deras hållning är den gängse bland dominerande producenter. Monopol är bekvämt.
Det tyckte Rockefeller och Lenin, och uppenbarligen också Löfven & Sjöstedt. Fast var och en från sina utgångspunkter men med den gemensamma nämnaren att de anser att monopol tjänar folket och att konsumentens eget val bara krånglar till det för dessa producenter.
Det är hög tid att vi lär oss av historien och genomskådar monopolisterna.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×