Annie Lööf bemötte NMR mycket effektivt

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, och dess förgreningar är antalsmässigt en sekt med en kärna av några hundra aktivister. Politiskt saknar de all förmåga att locka några fler väljare än de närmast troende med att kalla sig nationalsocialister. Däremot utgör de ett orosmoment för det seriösa politiska samtalet i vårt land genom sitt hotfulla och aggressiva uppträdande.
Men vi behöver knappast några skärpta lagar för att motarbeta NMR eftersom sådana kan komma i konflikt med våra grundläggande fri- och rättigheter som rätten att organisera sig politiskt och deltaga i allmänna val, åsiktsfriheten och demonstrationsrätten.
Redan dagens lagstiftning ger goda möjligheter att ingripa mot personer som stör politiska aktiviteter. Dessutom finns möjlighet att styra både tidpunkter och platser för när NMR får använda det offentliga rummet för att sprida sitt budskap. På en plats som Almedalen begränsas också deras aktionsmöjligheter genom den punktmarkering polisen gör.
Men allra viktigast är att rakt och effektivt klä av deras politiska budskap som Centerledaren Annie Lööf gjorde i Almedalen. Med en kort paus i sitt tal efter deras protesterande – där de gavs möjligheten säga något – stod de mållösa eftersom skräniga slagord som utgör deras främsta budskap endast förstärker knäppgöksstämpeln inför den breda allmänheten.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×