Ska­de­gö­rel­se ledde till knuff

Trel­le­borg

Vid sju­ti­den på sön­dags­kvällen larmades po­lis till en bo­stad på Vem­mer­lövs kyr­ko­väg där bråk upp­stått. Ef­ter att ha tagit upp en an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se visade det sig att kon­flikten ock­så hade lett till miss­han­del.
En kvin­na i 50-årsåldern an­mälde en man i 30-årsåldern för ska­de­gö­rel­se se­dan han sparkat hål i toa­lett­dörren i hennes bo­stad.
Kvin­nan själv miss­tänks dock för miss­han­del av en an­nan kvin­na, jämn­å­rig med den för ska­de­gö­rel­se an­mälda mannen. Den yng­re kvin­nan ska ha knuffats till marken så att hon slog sig.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×