Chatarina Elmsäter-Svärd. Foto: TT

Stort behov av en ny bostadspolitik

I juni 2016 strandade riksdagens bostadssamtal. I dag har vi facit: kraftigt växande befolkning, bostadsbrist och en sjunkande byggtakt. Betydelsen av blocköverskridande bostadspolitik måste lyftas fram under valrörelsen.
Bostadspolitiken har tre huvuduppgifter: Upprätthålla en hög och jämn byggtakt, skapa långsiktighet kring hushållens finansiering och möjliggöra social rörlighet. Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill fortsätta investera i samhällsbygget.

Därför presenterar vi ett antal punkter för en bättre bostadspolitik – som säkrar jobben, ger skattekraft till välfärden och möjliggör klivet över tröskeln till ett eget hem.
Förtydligat förbud mot kommunala särkrav: kommuner har sedan 2015 inte rätt att lämna föreskrifter om byggteknik. Ändå ställer många egna krav på tekniska egenskaper, bland annat i samband med markanvisningar.
Transparent marktilldelning. Kommunerna hanterar marktilldelning olika, vilket skapar lokalt avgränsade byggmarknader. Det försvårar för konkurrensen. En transparent process skulle bidra till att sänka byggkostnaderna.

Översyn av kreditrestriktioner. Flera restriktioner har lagts på varandra. Det handlar om bolånetak, amorteringskrav och skärpta kvar-att-leva-på kalkyler. Dessa har införts i rask takt utan politisk helhetsbedömning. Bolånetaket har spelat ut sin roll efter att amorteringskravet skärptes.
Subventionerat bospar. Trösklarna till första bostaden måste sänkas. För snabbare inträde på den ägda bostadsmarknaden bör förstagångsköpare ges skattelättnad för sparande, med del av sparandet som avdragsgillt.

Hyrköp som ny upplåtelseform. Hyrköp erbjuder en väg från hyrt till ägt boende för den som saknar kapital. Modellen innebär att viss del av hyran blir en del av insatsen, och ger möjlighet att köpa bostaden vid en senare tidpunkt.
Förändrad fastighetsavgift. Det är för billigt att bo och för dyrt att flytta. För att öka rörligheten bör den kommunala fastighetsavgiften höjas. Det måste dock ske med försiktighet för att inte skapa ett prisfall på bostäder.

Sänkt reavinstbeskattning. Sverige har högre transaktionskostnader vid flytt än övriga OECD-länder. Det leder till inlåsningseffekt och att beståndet inte nyttjas optimalt. Inlåsningar skapar hinder för nyproduktion av bostäder, eftersom den behöver fungerande flyttkedjor.

Inom tio år har Sverige 11 miljoner invånare. Under kommande mandatperiod måste bostadsproduktion, etablering av unga och nyanlända samt integration klaras av.
Bostadspolitiken måste utgå ifrån behoven hos dem är längst ifrån ett eget hem.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×