Gömde en miljon i lönnfack

Malmö
Man misstänkt för grov penningtvätt frias av hovrätten.

I oktober 2017 blev den svenska gränspolisen tipsad av dansk polis om en bil registrerad i Sverige som hade rört sig i ett område i Herlev där den inte hörde hemma, vilken därför hade väckt danskarnas misstankar.
När bilen körde över gränsen till Sverige togs den ut för kontroll, varpå en tjänstehund, utbildad att söka efter vapen och narkotika, ledde polisen till lönnfack i bilens mittkonsol, där man fann buntar med kontanter i danska valörer.
Den upphittade summan uppgick till 1 082 750 danska kronor, och de tre männen som befann sig i bilen greps, misstänkta för penningtvättsbrott i och med att spår av narkotika kunde spåras på sedlarna och att männens inkomster var av det slaget att det inte betraktades som troligt att pengarna hade sparats ihop av desamma.

I januari togs fallet upp av tingsrätten i Malmö, som dock dömde till de tre tilltalades favör. Detta eftersom åklagarsidan inte kunde styrka att pengarna härrörde från någon form av brottslig verksamhet.
Enligt männen själva kom pengarna från en vän i Iran, som en av männen, som gjorde anspråk på pengarna, skulle starta en verksamhet med i Sverige.
Tingsrätten slog dock fast i domslutet att berättelsen i hög grad framstod som ”diffus och märklig”, bland annat eftersom mannens med företagsambitioner enbart kände till sin iranske väns förnamn och att hans redogörelse för verksamheten som investeringen skulle gå till inte stämde överens med ändringsanmälan till bolagsregistret som mannens syskon presenterat under förhandlingen.
Domslutet överklagades därefter till hovrätten. Åklagaren ville se att mannen som gjorde anspråk på pengarna skulle dömas till fängelse för pengatvättsbrott, och under domstolsförhandlingen har man förhört narkotikahundens förare, för att utröna vilka slutsatser man kunde dra av förekomsten av narkotika i förvaringsutrymmet.

Denne konstaterade att hunden i fråga enbart var tränad att markera vid vapen och narkotika och saknade spetskompetenser inom sedelområdet, och att man därför kunde man säga så mycket om saken.
Under förhandlingen kunde åklagarsidan även visa att man funnit DNA-spår från en tidigare narkotikadömd man från Danmark på sedlarna, som ska lämnat över sedlarna till mannen. Denne hävdade dock att han inte visste vem den narkotikadömde var, även om han möjligtvis kunde ha tagit emot pengarna av honom.

I slutändan fattade hovrätten samma slutsats som den förra rättsinstansen: mannens berättelse ”bringar inte fullständig klarhet i hur överföringen av pengarna skett från växelkontoret i Iran till en för honom okänd person i Danmark”, men att bevis saknades för att döma honom för ett brott.
Överklagan ogillades således.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×