Jordbruksverkets nya generaldirektör Christina Nordin är skåning och uppvuxen i Husie. Trots de många åren i tjänst i Stockholm och i Jönköping har hon behållit sin dialekt: ”Jag tror att man fortfarande kan höra att jag kommer från Malmö” säger Christina Nordin. Foto: Jakob Hydén

Ny chef med Malmörötter

På landet De stora problemen med försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare har gjort att förtroendet för Jordbruksverket fått sig en rejäl törn. Att bygga upp det igen är prio ett säger nya generaldirektören Christina Nordin.

– Det är en fråga som avgör förtroendet för Jordbruksverket i framtiden. Vi är en väl fungerade myndighet och jag har jätteduktiga medarbetare, men vi har inte lyckats att betala ut de stödutbetalningar som man kan förvänta sig av en god förvaltning. Vårt förtroende är naggat i kanten, konstaterar Christina Nordin.

Enligt henne finns det bara ett sätt att återfå det – och det är genom att se till att göra rätt nästa gång.
Problemen med utbetalningarna har funnits under i stort sett hela den senaste programperioden, med början 2014 och som sträcker sig fram till 2020. Jordbruksverket försökte att ta fram IT-system för att bättre administrera arbetet med stöden och de då nya EU-reglerna, men det hjälpte inte.

Arbetet involverade 500 personer och kostnaden för systemen rusade dessutom iväg från beräknade 300 miljoner kronor till cirka 600 miljoner kronor, vilket i sin tur pressade myndighetens ekonomi.
Varför har det varit så svårt att få ordning på det?
– Vi gjorde det för stort och komplext, med oklara besluts-och ledningsvägar så det blev ingen riktig styrning på det. Jag är tydlig med att vi inte lyckats. Men allt är inte dåligt. Vi ligger på sjätte plats i EU gällande mängden stöd som vi fått ut (se fakta). Det spelar ingen roll när enskilda lantbrukare fått vänta sedan 2015–2016. Jag vill inte försvara det, men mycket stöd har betalats ut, säger Christina Nordin.

Hennes företrädare på posten som generaldirektör, Leif Denneberg, har pekat på att EU-regelverkens stora komplexitet haft en stor del i svårigheterna med att hitta snabba administrativa lösningar.
Christina Nordin håller med om att det är mycket komplext, men att man som myndighet borde tagit höjd för det och haft en större beredskap.
Eftersom problemen då inte bara ligger hos Jordbruksverket kan hon inte heller garantera att problemen blir lösta fullt ut.
– Jag kan inte lova det. Men det är den enskilt viktigaste frågan som jag måste ha fokus på. Jag kan inte delegera det. Min utgångspunkt är att vi ska klara det nästa gång. Det finns inga alternativ till det.
Vilka andra frågor är viktiga?
– Att säkerställa att vi klarar av att betala ut stöden i tid är prio ett. Men det finns andra viktiga frågor också. Riksdagen beslutade om en livsmedelsstrategi förra året som är historisk. Alla partier var med och beslutade om att den svenska livsmedelsproduktion ska öka. Där har vi i Jordbruksverket en jätteviktig roll i att stärka konkurrenskraften och öka matproduktionen. Sen är vi också en miljömålsmyndighet och jobbar med djurskydd och djurhälsa. Så utmaningen för mig är att vi säkerställer att vi klarar de här utbetalningarna utan att vi förlorar förtroende i de andra viktiga frågorna, säger Christina Nordin.
Vad vill du uppnå som generaldirektör?
– Jag vill känna att de vi är till för, tycker att vi gör ett bra jobb. Att vi levererar enligt vad man kan förvänta sig av en professionell, effektiv och god förvaltning.

Bättre än snittet i EU
På Jordbruksverkets hemsida svarar verket på flera av de frågor som finns om utbetalning av stöd.
Där konstaterade man i början av året att det fortfarande finns lantbrukare som väntar på vissa stödutbetalningar för 2015, men att 18,3 av nära 19 miljarder kronor är utbetalda för åren 2015 och 2016.
Sett i ett europeiskt perspektiv klarar sig ändå Jordbruksverket bättre än genomsnittet. I Sverige har runt 29 procent av pengarna för programperioden 2014-2020 betalats ut, vilket kan jämföras med ett genomsnitt inom EU på 22 procent.
På jordbruksverket.se kan man gå in och se hur planen för utbetalningar för jordbrukarstöd 2015, 2016–2018 ser ut.
Här kan du se de preliminära datum då Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöd. Planen gäller kvarvarande utbetalningar av stöd sökta 2015–2018.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×